Prof. univ. dr. MUȘETESCU Radu Cristian

Susținere publică: data de 26 ianuarie 2018, ora 14.00Sala Robert Schuman, Clădirea Ion N. Angelescu, Caderea Bastiliei nr. 2-10, si Piata Romana nr. 6, Sector 1

Componența comisiei de abilitare:

  1. Prof. Univ. Dr. CIOCOIU Carmen (Academia de Studii Economice din București) 
  2. Prof. Univ. Dr. PASCARIU Gabriela (Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași)
  3. Prof. Univ. Dr. VASILE Valentina (Institutul de Economie Națională al Academiei Române)
  4. Prof. Univ. Dr. POPESCU Gheorghe (Academia de Studii Economice) - Membru supleant

Contact

Academia de Studii Economice din Bucuresti
Consiliul pentru Studiile Universitare de Doctorat

Str.Tache Ionescu nr.11, etaj 1, camera 8106. 
Telefon: 319 19 00 / int. 603 
Telefon: 021 312 55 84
Telefon: 0372.713.954

Email: doctorat@ase.ro