Prof. univ. dr. NĂSTASE MARIAN

Susținere publică: 27 ianuarie 2021, ora 10.00, Sala 1516   

Comisia:

1.Prof.univ.dr. POPA Ion – Academia de Studii Economice din Bucureşti

2. Prof.univ.dr. NISTOR Răzvan - Liviu – Universitatea Babeș Bolyai din Cluj - Napoca

3. Prof.univ.dr. CRISTACHE Nicoleta – Universitatea Dunărea de Jos din Galați

4. Prof.univ. dr. CIOCOIU Carmen Nadia  – Academia de Studii Economice din Bucureşti -  membru supleant

5. Prof.univ.dr. PINTILESCU Carmen – Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași - membru supleant 

Contact

Academia de Studii Economice din Bucuresti
Consiliul pentru Studiile Universitare de Doctorat

Str.Tache Ionescu nr.11, etaj 1, camera 8106. 
Telefon: 319 19 00 / int. 603 
Telefon: 021 312 55 84
Telefon: 0372.713.954

Email: doctorat@ase.ro