Prof. univ. dr. SĂSEANU ANDREEA SIMONA

Susținere publică: 20 ianuarie 2021, ora 12.30, Sala 0129 

Comisia:

1. Prof.univ.dr. ONETE Cristian Bogdan – Academia de Studii Economice din Bucureşti

2. Prof.univ.dr. MICU Adrian – Universitatea Dunărea de Jos din Galati

3. Prof.univ.dr. VASILE Valentina – Institutul de Economie Națională, Academia Română

4. Prof. univ. dr. VASILIU Cristinel – Academia de Studii Economice din Bucureşti - membru supleant

5. Prof.univ.dr. PRELIPCEAN Gabriela – Universitatea Stefan cel Mare din Suceava - membru supleant 

Contact

Academia de Studii Economice din Bucuresti
Consiliul pentru Studiile Universitare de Doctorat

Str.Tache Ionescu nr.11, etaj 1, camera 8106. 
Telefon: 319 19 00 / int. 603 
Telefon: 021 312 55 84
Telefon: 0372.713.954

Email: doctorat@ase.ro