Prof. univ. dr. SOBOLEVSCHI DAVID Maria Iulia

Susținere publică: 12 februarie 2018, ora 12.00, Sala 2521Cladirea Virgil Madgearu - Calea Dorobantilor 15-17, si intrarea poet Macedonski, Sector 1, București

Componența comisiei de abilitare:

  1. Prof. Univ. Dr. FELEAGĂ Liliana (Academia de Studii Economice din București) 
  2. Prof. Univ. Dr. TIRON TUDOR Adriana (Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca)
  3. Prof. Univ. Dr. BUNGET Ovidiu (Universitatea de Vest din Timișoara)
  4. Prof. Univ. Dr. DUMITRU Mădălina (Academia de Studii Economice din București) - membru supleant

Contact

Academia de Studii Economice din Bucuresti
Consiliul pentru Studiile Universitare de Doctorat

Str.Tache Ionescu nr.11, etaj 1, camera 8106. 
Telefon: 319 19 00 / int. 603 
Telefon: 021 312 55 84
Telefon: 0372.713.954

Email: doctorat@ase.ro