Prof.univ.dr. CĂESCU Ștefan Claudiu

Susținere publică: 18.07.2017, ora 13.00, Sala 1401, Clădirea Mihai Eminescu, B-dul Dacia Nr. 13-15, Sector 1, Bucuresti

Componența comisiei de abilitare:

  1. Prof. Univ. Dr. ZAHARIA Răzvan (Academia de Studii Economice din București)
  2. Prof. Univ. Dr. EPURAN Gheorghe (Universitatea Transilvania din Brașov)
  3. Prof. Univ. Dr. BRĂTUCU Gabriel (Universitatea Transilvania din Brașov)
  4. Prof. Univ. Dr. Micu Adrian (Universitatea Dunărea de Jos din Galați) - membru supleant

Contact

Academia de Studii Economice din Bucuresti
Consiliul pentru Studiile Universitare de Doctorat

Str.Tache Ionescu nr.11, etaj 1, camera 8106. 
Telefon: 319 19 00 / int. 603 
Telefon: 021 312 55 84
Telefon: 0372.713.954

Email: doctorat@ase.ro