RĂILEANU SZELES Monica

26 martie 2015, ora 10,00, Sala Virgil Madgearu, Cladirea Ion N. Angelescu, Piata Romana nr.6, sector 1, Bucuresti

Componența comisiei de abilitare:

  1. ISTUDOR Nicolae – Academia de Studii Economice din București
  2. PASCARIU Gabriela – Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași
  3. COJANU Valentin  – Academia de Studii Economice din București

Contact

Academia de Studii Economice din Bucuresti
Consiliul pentru Studiile Universitare de Doctorat

Str.Tache Ionescu nr.11, etaj 1, camera 8106. 
Telefon: 319 19 00 / int. 603 
Telefon: 021 312 55 84
Telefon: 0372.713.954

Email: doctorat@ase.ro