Scoala postdoctorala

Sustinerea rapoarte finale (programare si link)

Admitere 2020-2021

Rezultatele admiterii (afisate pe 28.09.2020, ora 20:50)

Sustinerea interviului/proiectului de cercetare stiintifica (programare si link)

Metodologia privind organizarea si desfasurarea admiterii la studiile postdoctorale

TEME ADMITERE SEPTEMBRIE 2020

FORMULARE ADMITERE

Dosarul in format electronic va fi transmis la adresa doctorat@ase.ro (inclusiv dovada platii taxei de inscriere).

Taxa de inscriere se va achita prin ordin de plata / internet banking într-unul din conturile:

  • RO16RNCB0072001607860102 – cont în LEI, deschis la BCR, cod fiscal 4433775, Academia de Studii Economice din Bucuresti;
  • RO59BRDE445SV36571854450 - cont în LEI, deschis la BRD agentia ASE, cod fiscal 4433775, Academia de Studii Economice din Bucuresti;
  • RO15RNCB0072001607860023 – cont în valuta EURO, deschis la BCR, SWIFT, RNCBROBU, cod fiscal 4433775, Academia de Studii Economice din Bucuresti.

Pe ordinul de plata, candidati sunt rugati sa specifice urmatoarele informatii: Beneficiar - Academia de Studii Economice din Bucuresti, iar la detalierea platii: tipul taxei (taxa înscriere postdoc), nume, initiala/initialele tatalui, prenume (pentru doamne va fi trecut numele conform certificatului de nastere) si CNP, pentru candidatii de cetatenie romana.

Admitere 2019-2020

Plan de cercetare postdoctoral (DOC/PDF)

CANDIDATII ADMISI LA CONCURSUL DE ADMITERE LA PROGRAMELE POSTDOCTORALE DE CERCETARE AVANSATA VOR DEPUNE CONTRACTUL DE STUDII IN 4 EXEMPLARE SI DIPLOMA DE DOCTOR IN ORIGINAL.

REZULTATE ADMITERE FINALE

REZULTATE ADMITERE

LISTA NOMINALA A CANDIDATILOR ELIGIBILI

ANUNT DATA SUSTINERE INTERVIU

TEMELE DE CERCETARE SCOASE LA CONCURS

CALENDAR

FORMULARE

METODOLOGIE

Model raport stiintfic (RO - PostDoc) 

Arhiva 2018-2019

Contact

Academia de Studii Economice din Bucuresti
Consiliul pentru Studiile Universitare de Doctorat

Str.Tache Ionescu nr.11, etaj 1, camera 8106. 
Telefon: 319 19 00 / int. 603 
Telefon: 021 312 55 84
Telefon: 0372.713.954

Email: doctorat@ase.ro