Conf. univ. dr. ȘTEFAN SIMONA - CĂTĂLINA

Susținere publică: 15 iunie 2021, ora 13.30,  sala 1516 

Comisia de abilitare:

1. NICOLESCU Luminița, Academia de Studii Economice din București

2. NISTOR Răzvan Liviu, Universitatea Babeș Bolyai din Cluj - Napoca

3. BORZA Anca, Universitatea Babeș Bolyai din Cluj - Napoca

4. ȚIGU Gabriela – membru supleant, Academia de Studii Economice din București

5. SIMINICĂ Marian Ilie  – membru supleant, Universitatea din Craiova

Contact

Academia de Studii Economice din Bucuresti
Consiliul pentru Studiile Universitare de Doctorat

Str.Tache Ionescu nr.11, etaj 1, camera 8106. 
Telefon: 319 19 00 / int. 603 
Telefon: 021 312 55 84
Telefon: 0372.713.954

Email: doctorat@ase.ro