Susținere teză de doctorat MORARU V. REMUS-CHRISTIAN

Dată susținere: 31 IULIE 2018

Sala: 4113

Ora: 10.00

Detalii:

Membrii Comisiei:

  • Prof.univ.dr. Țigu Gabriela (Academia de Studii Economice din București) - Președinte
  • Prof.univ.dr. Papuc Răzvan-Mihail (Universitatea din București) - Referent
  • Conf.univ.dr. Surugiu Camelia (Universitatea din București) - Referent
  • Prof.univ.dr. Stănciulescu Gabriela Cecilia Julieta (Academia de Studii Economice din Bucureşti) - Referent
  • Prof.univ.dr. Păunescu Carmen (Academia de Studii Economice din Bucureşti) - Conducător științific

Contact

Academia de Studii Economice din Bucuresti
Consiliul pentru Studiile Universitare de Doctorat

Str.Tache Ionescu nr.11, etaj 1, camera 8106. 
Telefon: 319 19 00 / int. 603 
Telefon: 021 312 55 84
Telefon: 0372.713.954

Email: doctorat@ase.ro