Susținere teză de doctorat: SUVOROV M P NICOLAE

Data sustinere26 iunie 2023

Sala: 3009

Ora: 11:00

Detalii:

Membrii Comisiei:

  • Prof. univ. dr. Stoian Mirela, Academia de Studii Economice din București, preşedinte
  • Prof. univ. dr. Chivu Luminița, Institutul Național de Cercetări Economice “Costin C Kirițescu“, Academia Română, referent
  • Prof. univ. dr. Drăghici Manea, Academia de Științe Agricole și Silvice “Gheorghe Ionescu - Sisești“, referent
  • Conf. univ. dr. Constantin Florentina, Academia de Studii Economice din București, referent
  • Prof. univ. dr. Popescu Gabriel, Academia de Studii Economice din București, conducător de doctorat

Publicat pe site, azi 29.05.2023

Contact

Academia de Studii Economice din Bucuresti
Consiliul pentru Studiile Universitare de Doctorat

Str.Tache Ionescu nr.11, etaj 1, camera 8106. 
Telefon: 319 19 00 / int. 603 
Telefon: 021 312 55 84
Telefon: 0372.713.954

Email: doctorat@ase.ro