Teme de cercetare şi locuri disponibile în anul universitar 2017 - 2018

Temele de cercetare și locurile disponibile pentru sesiunea de admitere - SEPTEMBRIE 2017

 Teme de cercetare în cadrul Școlii Doctorale de Administrarea Afacerilor

 Teme de cercetare în cadrul Școlii Doctorale de Cibernetică și Statistică Economică

 Teme de cercetare în cadrul Școlii Doctorale de Contabilitate

 Teme de cercetare în cadrul Școlii Doctorale de Drept

 Teme de cercetare în cadrul Școlii Doctorale de Informatică Economică

 Teme de cercetare în cadrul Școlii Doctorale de Economie I

 Teme de cercetare în cadrul Școlii Doctorale de Economie II

 Teme de cercetare în cadrul Școlii Doctorale de Economie și Afaceri Internaționale

 Teme de cercetare în cadrul Școlii Doctorale de Finanţe

 Teme de cercetare în cadrul Școlii Doctorale de Management

 Teme de cercetare în cadrul Școlii Doctorale de Marketing

 

 Calendar Sesiunea septembrie 2017

Perioada

Activităţi

12 – 13 septembrie 2017

Înscrierea candidaţilor - între orele 900-1300 şi 1500-1800; depunerea şi verificarea dosarelor

 

14 septembrie 2017

Afişarea repartizării candidaţilor pe săli pentru susţinerea examenului de competenţă lingvistică (după caz)

 

15 septembrie 2017

Susţinerea examenului de competenţă lingvistică şi afişarea rezultatelor

 

18 septembrie 2017

Depunerea şi soluţionarea contestaţiilor privind examenul de competenţă lingvistică

 

20 septembrie 2017

Susţinerea examenului de specialitate

 

21 septembrie 2017

 

Afişarea rezultatelor la examenul de specialitate

22-26 septembrie 2017

Confirmarea participarii studentilor admişi în cadrul programului de studii doctorale prin depunerea depunerea diplomelor în original sau în copii legalizate pentru candidații admiși la taxă (dacă nu au fost depuse la înscriere),  plata taxelor aferente şi semnarea contractului de şcolarizare

2 octombrie 2017

Înmatricularea candidaţilor admişi

Temele de cercetare și locurile disponibile pentru sesiunea de admitere - IULIE 2017

 Teme de cercetare în cadrul Școlii Doctorale de Administrarea Afacerilor

 Teme de cercetare în cadrul Școlii Doctorale de Cibernetică și Statistică Economică

 Teme de cercetare în cadrul Școlii Doctorale de Contabilitate

 Teme de cercetare în cadrul Școlii Doctorale de Drept

 Teme de cercetare în cadrul Școlii Doctorale de Informatică Economică

 Teme de cercetare în cadrul Școlii Doctorale de Economie I

 Teme de cercetare în cadrul Școlii Doctorale de Economie II

 Teme de cercetare în cadrul Școlii Doctorale de Economie și Afaceri Internaționale

 Teme de cercetare în cadrul Școlii Doctorale de Finanţe

 Teme de cercetare în cadrul Școlii Doctorale de Management

 Teme de cercetare în cadrul Școlii Doctorale de Marketing


Contact

Academia de Studii Economice din Bucuresti
Consiliul pentru Studiile Universitare de Doctorat

Str.Tache Ionescu nr.11, etaj 1, camera 8106. 
Telefon: 319 19 00 / int. 603 
Telefon: 021 312 55 84
Telefon: 0372.713.954

Email: doctorat@ase.ro