ECONOMIE I

Tags: economie

Arii/ domenii/ teme de interes în cercetare 

Raport autoevaluare domeniu de doctorat

Raport autoevaluare scoala doctorala

Consiliul Scolii Doctorale - Economie I

1. Prof.univ.dr. ACELEANU Mirela Ionela Director
2. Prof. univ. dr. Marius Corneliu MARINAS Membru
3. Acad. ZAMAN Gheorghe Membru
4. Prof.univ.dr. JULA Dorin Membru
5. VASILCA Miruna Mihaela, vasilcamirunam@gmail.com Reprezentantul studentilor doctoranzi

Membrii ?colii Doctorale

Nr. crt.
NumeE-mail
1.
Aceleanu Mirela Ionela mirela.aceleanu@economie.ase.ro
2.
Dachin Daniela Anca ancadachin@yahoo.com
3.
Dinu Marin dinu.marin@economie.ase.ro
4.
Dragomirescu Horatiu horatiu.dragomirescu@economie.ase.ro
5.
Dudian Monica monica.dudian@economie.ase.ro
6.
Huidumac Petrescu Catalin Emilian c_huidumac@yahoo.com
7.
Iovitu Mariana mariana.iovitu@economie.ase.ro
8.
Marinas Marius Corneliu marius.marinas@economie.ase.ro
9.
Popescu Cristina Raluca popescu_cr@yahoo.com
10.
Popescu Gheorghe popescu.h.g.economie@gmail.com
11.
Rogojanu Angela angelarogojanu@yahoo.com
12.
Suciu Marta Christina christina.suciu@economie.ase.ro
13.
Serban Andreea Claudia andreea.serban@economie.ase.ro
14.
Tasnadi Alexandru relationistul@yahoo.com
15.
Serban-Oprescu Geroge-Laurentiu george.serban@economie.ase.ro.

Despre Scoala Doctorala Economie I

Facultatea de Economie Teoretica si Aplicata, pe lânga care functioneaza Scoala Doctorala Economie I, este singura facultate din ASE care ofera programe educationale în domeniul Economics, ca stiinta fundamentala, care prezinta o viziune holista asupra fundamentelor teoretico-metodologice si strategico-operasionale ale sistemului integrat al stiintelor economice.

Domeniul de studii doctorale Economie a evoluat de-a lungul timpului sub impactul evolutiei diverselor doctrine si curente de gândire economica. Acest fapt este reflectat si de diferitele denumiri ale domeniului, precum Economie politica, Economie generala sau Economie (cu echivalentul pe filiera anglo-saxona Economics, respectiv pe filiera francofona Economie politique). Variasiile înregistrate în evolusia diverselor denumiri acordate domeniului se regasesc si în titulatura aferenta titlurilor acordate, care au pendulat între cea de doctor în stiinte economice, respectiv cea de doctor în economie. Oscilasiile înregistrate în terminologia domeniului si respectiv a titlurilor acordate reflecta cu predilecsie o mutare de accente atât în plan teoretico-metodologic, cât si în plan strategico-operasional, ca reflecsie a evolusiei modului economic de gândire în raport cu provocarile economiei reale si cu experienta si expertiza practica acumulata. 

Stiinta economica îmbina armonios cercetarea fundamentala bazata pe modele explicative si abordari epistemice relevante cu cercetarea aplicativa care faciliteaza fundamentarea unor decizii coerente si competente pe diversele paliere de decizie de la nivel micro, mezzo si macroeconomic. Ca atare, evolusia pregatirii si cercetarii academice de la nivel doctoral pentru domeniul Economie/Economics, în cadrul Scolii Doctorale Economie I, s-a distins prin promovarea, pe de o parte, a componentei centrate pe arhitectura conceptuala a diverselor teorii economice si, pe de alta parte, a metodelor si mijloacelor utilizate pentru aplicarea cunostintelor economice în realitate, în principal prin fundamentarea si implementarea coerenta a unor strategii si politici economice.

Facultatea de Economie Teoretica si Aplicata, a fost permanent prezenta, sub diverse denumiri, chiar din primul an de existenta al Academiei de Studii Economice din Bucuresti. În cadrul acestei facultasi au desfasurat o stralucita activitate didactica si de cercetare stiinsifica personalitasi de marca, care au contribuit la realizarea unui capitol important al istoriei gândirii economice românesti. Îi mentionam, între altii, pe Gheorghe Tasca, Ion N. Angelescu, Virgil Madgearu, Gromoslav Mladenatz. Pleiada acestor personalitasi ale scolii economice din România a continuat în perioada postbelica, chiar în conditiile complicate ale vremii, cu academicienii Nicolae N. Constantinescu si Tudorel Postolache, profesorii Ion Blaga, Constantin Danciu, Nicolae Ivanciu-Valeanu sau Nita Dobrota.  

Ca atare, Facultatea de Economie Teoretica si Aplicata are o bogata si diversa experienta în pregatirea, perfectionarea profesional stiintifica si de cercetare a specialistilor din domeniul economiei. Programul doctoral Economie I îi pregateste pe studensii doctoranzi si le faciliteaza realizarea unor cercetari stiinsitice complexe de factura predilect interdisciplinara care apeleaza în acelasi timp, la instrumente rafinate de analiza economica si modelare econometrica, dupa caz, pentru a explica, evalua si interpreta complexitatea si interdependentele dintre teoriile si politicile economice. 

Program audiente Directorul Scolii Doctorale ECONOMIE I

Luni    saptamana impara, 18.00 (sala 0301)
           saptamana para, 16.30 (0301)
 

Contact

Academia de Studii Economice din Bucuresti
Consiliul pentru Studiile Universitare de Doctorat

Str.Tache Ionescu nr.11, etaj 1, camera 8106. 
Telefon: 319 19 00 / int. 603 
Telefon: 021 312 55 84
Telefon: 0372.713.954

Email: doctorat@ase.ro