Norme CSUD – Decontări

PARTICIPAREA DOCTORANZILOR LA MOBILITĂȚI/CONFERINȚE/PUBLICAȚII ISI

1. Norme interne ale Consiliului pentru Studiile Universitare de Doctorat privind participarea studenților-doctoranzi din Academia de Studii Economice din București la conferințe naționale și internaționale și decontarea taxelor de publicare a articolelor indexate Web of Science

2. Norme interne ale Consiliului pentru Studiile Universitare de Doctorat privind participarea studenților-doctoranzi din Academia de Studii Economice din București la mobilități internaționale

DOCTORANDUL VA TRANSMITE la Serviciul Financiar (sala 5206-clădirea Stanislas Cihoschi, sau la adresa de email: financiar@net.ase.ro):

  • documentele aprobate în ședința CSUD pentru participarea la conferințele externe (Anexa 1 și Anexa 2– primite pe email de către doctorand de la secretariatul CSUD),
  • dovada plății pentru cazare și taxa de participare la conferință,
  • dovada acceptării articolului la conferință,
  • extras de cont în care urmează să se vireze sumele aprobate spre decontare (taxa de conferință și cazarea)

În situația în care este nevoie de achiziționarea de bilete de avion, acestea se achizitioneaza doar prin Departamentul de Achiziții din ASE, in conformitate cu datele completate de către doctorand in platforma 

deplasari.ase.ro.

Studentul doctorand va primi biletul de avion de la Direcția Achiziții Publice (prin email) și va primi in cont suma de bani corespunzătoare taxei de participare la conferință și a cazarii, în limita sumelor prevăzute în Normele CSUD.

Nerespectarea oricărui pas din Normele de mai sus, va duce la imposibilitatea finalizării decontului.