Reglementări

Ghid orientativ pentru realizarea tezei de abilitare

Metodologia de organizare și desfășurare a procesului de obținere a atestatului de abilitare

Ordinul 3998/2024 pentru aprobarea Metodologiei de acordare a atestatului de abilitare

Ordinul Nr. 6129 din 20 decembrie 2016 privind aprobarea standardelor minimale necesare și obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învățământul superior, a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare, a calității de conducător de doctorat și a atestatului de abilitare  

Anexa 1 la OM nr. 6129/2016 – standarde minimale necesare și obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învățământul superior, a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare, a calității de conducător de doctorat și a atestatului de abilitare  

Ordinul Nr. 3482 din 24 martie 2016 (OMENCȘ Nr. 3482/2016) privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare  

Anexă la OMENCȘ Nr. 3482/2016  – Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare  

Ordinul Nr. 5229/2020 din 17 august 2020 privind organizarea și desfășurarea procesului de obținere a atestatului de abilitare

Ordinul nr. 5691 din 13 octombrie 2011 (OMENCȘ Nr. 5691/2011) privind aprobarea Regulamentului de funcţionare a Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare în vederea evaluării tezelor de abilitare şi a modelului Cererii-tip pentru susţinerea tezei de abilitare