Formulare

 

RO

ENG

BIROU CSUD

CONTRACT STUDII DE DOCTORAT

ACTE ADIȚIONALE

* Contractele se semneaza in original (olograf)

PLANUL INDIVIDUAL DE DOCTORAT (PID) / INDIVIDUAL PLAN FOR PHD STUDIES  2023-2024

PID-urile se depun la SD până pe 20.10.2023 și la CSUD până pe 27.10.2023. 
PID-ul poate fi depus electronic, cu semnaturi electronice.
  1. Plan individual de doctorat (RO) – varianta Word
  2. Plan individual de doctorat (EN) – varianta Word
  3. Plan individual de doctorat – Anexa 1
  4. Individual plan for PhD Studies- Annex 1

CERERI PRELUNGIRE/GRAȚIE/PRELUNGIRE LA GRAȚIE 2023-2024