CIBERNETICĂ ȘI STATISTICĂ ECONOMICĂ

Consiliul Școlii Doctorale – Cibernetică și Statistică Economică

2019

·        Raport autoevaluare domeniu de doctorat

·        Raport autoevaluare scoala doctorala

2022-2023

·        Raport autoevaluare SD

2023-2024

·        Raport autoevaluare SD

Regulament

Prof. univ. dr. Emilia ȚIȚANDirector
Prof. univ. dr. Daniel-Traian PELEMembru
Prof. univ. dr. Stelian STANCUMembru
Acad. Liviu Lucian ALBU Membru
Cerc. șt. I Valentina VASILE Membru
Student-doctorand Marina Diana AGAFIȚEIReprezentantul studenţilor doctoranzi
Student-doctorand Iliana-Brîndușa CARAGEAReprezentantul studenţilor doctoranzi

Membrii Școlii Doctorale

Nr. crt.NumeE-Mail
1.Crişan ALBUcrisan@ase.ro 
2.Tudorel ANDREIandreitudorel@yahoo.com
3.Cristina-Rodica BOBOCcristina.boboc@csie.ase.ro
4.Luminiţa CONSTANTINdconstan@hotmail.com
5.Adrian COSTEAadrian.costea@csie.ase.ro
6.Adriana Anamaria DAVIDESCUadriana.alexandru@csie.ase.ro
7.Camelia DELCEAcamelia.delcea@csie.ase.ro
8.Gina Cristina DIMIANgina.dimian@csie.ase.ro
9.Ion DOBREdobrerio@ase.ro
10.Zizi GOSCHINzizigoschin@gmail.com
11.Giani Ionel GRĂDINARUgiani.gradinaru@csie.ase.ro
12.Claudiu HERȚELIUhertz@csie.ase.ro
13.Ioana MANAFIioana.manafi@csie.ase.ro
14.Daniela - Ioana MANEAdaniela.manea@csie.ase.ro
15.Constantin MITRUŢcmitrut@ase.ro
16.Mihaela PĂUNmihaela.paun@gmail.com
17.Daniel Traian PELEdanpele@ase.ro
18.Madalina Ecaterina POPESCUmadalina.andreica@csie.ase.ro
19.Mihai ROMANmihai.roman@ase.ro
20.Monica Mihaela ROMANmroman@ase.ro
21.Gheorghe RUXANDAghrux@ase.ro
22.Stelian STANCUstelian_stancu@yahoo.com
23.Vasile Alecsandru STRATvasile.strat@bbs.ase.ro
24.Emilia ŢIŢANemilia.titan@csie.ase.ro

Despre Școala Doctorală

Istoria Școlii Doctorale de Cibernetică și Statistică este strâns legată de istoria Facultății de Cibernetică, Statistică și Informatică Economică. Primele teze de doctorat au fost făcute în domeniul statisticii. În anii 1956-1965, la specializarea Statistică teoretică au fost conferite șapte titluri de candidat în științe (echivalentul actual al titlului de doctor), iar la specializarea Planificarea economiei naționale, opt astfel de titluri.  

După înființarea facultății, în anul 1967, au fost susținute următoarele domenii de doctorat: Planificarea economiei naționale, Calcul economic și cibernetică economică, Statistică economică și teoretică. Printre conducătorii de doctorat se numărau: Manea Mănescu, Mircea Biji, Ludovic Tövissi, Nicolae Ivanciu-Valeanu, Constantin Ionescu, Gheorghe Vasilescu, Elena Biji, Mircea Bulgaru s.a. După anul 1990, numărul conducătorilor științifici a crescut considerabil. În perioada 2000-2004 facultatea a gestionat un domeniu unic de doctorat, Cibernetică și statistică economică, cu trei specializări: Cibernetică economică, Informatică economică, Statistică economică.

Din 2008 pregătirea doctorală se realizează în două domenii: Informatică economică și Cibernetică și statistică economică, cu două subdomenii, corespunzătoare specializărilor de Cibernetică, respectiv de Statistică. Fiecărui domeniu îi corespunde câte o școală doctorală.

Organizarea doctoratelor a suferit modificări pe parcursul evoluției sale. În prezent, în cei trei ani de studii, cercetarea individuală se face în directă colaborare între doctorand și conducător, sprijinit de o comisie de îndrumare. În fiecare an se prezintă realizările doctorandului, pe baza cărora se da sau nu aviz de progres. Teza de doctorat se poate susține după stagiul de trei ani, dar nu mai târziu de cinci ani.

Program audienţe Directorul Școlii Doctorale

ONLINE: emilia.titan@csie.ase.ro
Joi, ora 18.00, cu e-mail în prealabil
Tel. +4 021 319 19 01, int. 324