ADMINISTRAREA AFACERILOR

Consiliul Școlii Doctorale – Administrarea Afacerilor

2019

·        Raport autoevaluare domeniu de doctorat

·        Raport autoevaluare scoala doctorala

2022-2023

·        Raport autoevaluare SD

2023-2024

·        Raport autoevaluare SD

Regulament

Prof. univ. dr. Cristinel VASILIU Director
Prof. univ. dr. Corina Monica PELĂU Membru
Prof. univ. dr. Andreea ȘCHIOPUMembru
Prof. univ. dr. Florin BONCIUMembru
Dr. Denisa VLAD Membru
Student-doctorand Ana Maria BADEAReprezentantul studenţilor doctoranzi
Student-doctorand Ionuț Andrei MILITARUReprezentantul studenţilor doctoranzi

Membrii Școlii Doctorale Administrarea Afacerilor

Nr. crt.NumeE-Mail
1.Irina ALBĂSTROIU-NĂSTASE (CV/Domenii)irina.albastroiu@com.ase.ro
2.Sorin ANAGNOSTE (CV/Domenii)sorin.anagnoste@fabiz.ase.ro
3.Mihail BUȘU (CV/Domenii)mihail.busu@fabiz.ase.ro
4.Elena CONDREA (CV/Domenii)elenacondrea2003@yahoo.com
5.Carmen-Eugenia COSTEA (CV/Domenii)cecostea@yahoo.com
6.Mihaela Alina DIMA (CV/Domenii)alina.dima@fabiz.ase.ro
7.Violeta DINCĂ (CV/Domenii)violetamihaeladinca@yahoo.fr
8.Raluca-Mariana GROSU (CV/Domenii)raluca.petrescu@com.ase.ro
9.Remus-Ion HORNOIU (CV/Domenii)remus.hornoiu@com.ase.ro
10.Puiu NISTOREANU (CV/Domenii)puiu.nistoreanu@com.ase.ro
11.Marieta OLARU (CV/Domenii)olaru.marieta@com.ase.ro
12.Cristian Bogdan ONETE (CV/Domenii)cristian.onete@com.ase.ro
13.Rodica PAMFILIE (CV/Domenii)rodica.pamfilie@com.ase.ro
14.Carmen Monica PĂUNESCU (CV/Domenii)carmen.paunescu@fabiz.ase.ro
15.Corina Monica PELĂU (CV/Domenii)corina.pelau@fabiz.ase.ro
16.Doru PLEŞEA (CV/Domenii)pleseadoru@gmail.com
17.Dorin-Vicenţiu POPESCU (CV/Domenii)dorin.popescu@com.ase.ro
18.Andreea Simona SĂSEANU (CV/Domenii)andreea.saseanu@com.ase.ro
19.Roxana SÂRBU (CV/Domenii)sarbu.roxana@com.ase.ro
20.Andreea Fortuna ȘCHIOPU (CV/Domenii)andreea.schiopu@com.ase.ro
21.Olimpia STATE (CV/Domenii)state.olimpia@com.ase.ro
22.Adrian TANŢĂU (CV/Domenii)adrian.tantau@fabiz.ase.ro
23.Sorin George TOMA (CV/Domenii)tomagsorin62@yahoo.com
24.Gabriela ŢIGU (CV/Domenii)gabriela.tigu@com.ase.ro
25.Simona Nicoleta VASILACHE (CV/Domenii)simona.vasilache@gmail.com
26.Cristinel  VASILIU (CV/Domenii)cristi_vasiliu@yahoo.com
27.Simona-Lelia VOINEA (CV/Domenii)lelia.voinea@com.ase.ro

Despre Școala Doctorală Administrarea Afacerilor

În 1951 se constituie Facultatea de Comerț și Cooperație, în locul Facultății de Științe Comerciale, înființate în anul 1947 – denumirea schimbându-se ulterior în Facultatea de Comerț. Această facultate preia gestionarea temelor de cercetare doctorală având tangență cu administrarea afacerilor. În 1966 se constituie două specializări de doctorat (comerț și știința mărfurilor), la care se adaugă, începând cu 1977 teme de cercetare doctorală în domeniul turismului – printre conducătorii de doctorat numărându-se: prof. univ. dr. Iosif lonescu-Muscel, prof. univ. dr. Dumitru Dima, prof. univ. dr. Eugen Bara, prof. univ. dr. Dumitru Patriche.

Istoria Școlii Doctorale Administrarea Afacerilor este strâns legată de istoria universității noastre întrucât Academia de Înalte Studii Comerciale și Industriale avea o declarată orientare în ceea ce privește formarea de economiști în domeniul comerțului și industriei – orientare care s-a menținut de-a lungul întregii sale existente. În contextul acestei orientări, primele teze de doctorat referitoare la administrarea afacerilor au fost elaborate începând cu 1928, fiind abordate teme de cercetare cu privire la aspecte comerciale și studiul mărfurilor.

După 1990 numărul conducătorilor de doctorat a crescut semnificativ, Facultatea de Comerț gestionând domeniul de doctorat Economie. Din 2010 studiile universitare de doctorat se realizează în domeniul de doctorat Administrarea Afacerilor, în cadrul Școlii Doctorale Administrarea Afacerilor, care reunește conducători de doctorat de la Facultatea de Business și Turism (denumirea actuală a Facultății de Comerț) și de la Facultatea de Administrarea Afacerilor cu predare în limbi străine.

În prezent, studiile universitare de doctorat se desfășoară în română, engleză, germană și franceză, Școala Doctorală Administrarea Afacerilor remarcându-se prin dinamism și prin deschidere internațională, reușind să atragă un număr important de studenți – doctoranzi din România, dar și din alte țări printre care Germania, Austria, Elveția, Israel, SUA, Marea Britanie, Irak, Iran, Turcia, Tunisia, Algeria, Liban, Siria, Vietnam ș.a.

Program audiențe Directorul Școlii Doctorale Administrarea Afacerilor

Joi 15.30—17.20
ONLINE: cristinel.vasiliu@com.ase.ro
Sala 6404, clădirea Ionescu Dumitru (Tache)
Str.Tache Ionescu, nr.11, Sector 1
Tel. +4 021 319 19 01, int. 257