Graficul Activitatilor

Programul de studii universitare de doctorat cuprinde:
  • un program de pregătire bazat pe studii universitare avansate ce este specificat în Planul Individual de Doctorat (PID)
  • un program individual de cercetare ştiinţifică (PCS)  ce presupune participarea studentului-doctorand într-unul sau mai multe proiecte ştiinţifice stabilite de către conducătorul de doctorat. PCS se realizează pe baza unui PID sub îndrumarea conducătorului de doctorat, sprijinit de  comisia de îndrumare.
In decursul unui an universitar:
  • Studentul-doctorand trebuie să aloce un timp semnificativ programului doctoral, care necesită prezenţa efectivă a acestuia în cadrul ASE sau în cadrul unor unităţi de cercetare-dezvoltare care au încheiat acorduri sau parteneriate instituţionale cu ASE, în afara perioadelor aferente mobilităţilor. Prezenţa efectivă a studentului-doctorand este decisă de către conducătorul de doctorat în funcţie de specificul programului doctoral şi cu respectarea prevederilor Regulamentului şcolii doctorale.
  • Studentul – doctorand trebuie să aloce 40 de ore săptămânal programului său doctoral, ore desfăşurate în cadrul ASE (programe de studii, centre de cercetare, echipe de cercetare etc.);
  • Studentul doctorand poate să participe la cursurile organizate de CSUD și de școlile doctorale anunțate pe site.
  • Activităţile aferente programului doctoral şi numărul de ore repartizate fiecăreia dintre acestea sunt stabilite de către conducătorul de doctorat, cu respectarea prevederilor regulamentului şcolii doctorale.
  • Până la 20 octombrie a primului an de studii se definitivează planul individual de doctorat (PID), de către conducătorul de doctorat, în colaborare cu studentul-doctorand. 
  • Fiecare student doctorand este evaluat pe baza unor rapoarte anuale de progres