ECONOMIE II

Consiliul Școlii Doctorale – Economie II

2019

2022-2023

2023-2024

·        Raport autoevaluare SD

Regulament

Prof. univ. dr. Georgiana-Raluca LĂDARUDirector
Prof. univ. dr. Raluca Mihaela DRĂCEAMembru
Prof. univ. dr. Raluca Andreea IONMembru
Prof. univ. dr. Alexandru STRATANMembru
Director Inst. de Ec.Agrară, Belgrad, Serbia –  Jonel SUBIĆMembru
Student-doctorand Steliana MOCANUReprezentantul studenţilor doctoranzi
Student-doctorand Claudiu TUDORACHEReprezentantul studenţilor doctoranzi

Membrii Școlii Doctorale

Nr. crt.NumeE-Mail
1.Jean Vasile ANDREI (CV/LISTA)andrei_jeanvasile@yahoo.com
2.Dan BOBOC (CV/LISTA)dan.boboc@eam.ase.ro
3.Raluca Mihaela DRACEA (CV/LISTA)raluca.dracea@eam.ase.ro
4.Raluca Andreea ION (CV/LISTA)raluca.ion@eam.ase.ro
5.Nicolae ISTUDOR (CV/LISTA)nistudor@eam.ase.ro
6.Georgiana Raluca LADARU (CV/LISTA)raluca.ladaru@eam.ase.ro
7.Nicu MARCU (CV/LISTA)marcu.nicu@gmail.com
8.Adriana MICLEA (CV/LISTA)adriana.mihnea@fabiz.ase.ro
9.Costel NEGREI (CV/LISTA)costel.negrei@eam.ase.ro
10.Gabriel POPESCU (CV/LISTA)popescug2004@yahoo.co.uk
11.Carmen Valentina RĂDULESCU (CV/LISTA)carmen-valentina.radulescu@eam.ase.ro
12.Dorin Toma ROMAN (CV/LISTA)toma.roman@yahoo.com
13.Mirela STOIAN (CV/LISTA)mirela.stoian@eam.ase.ro

Despre Școala Doctorală 

Pregătirea doctorală în Facultatea de Economie Agroalimentară și a Mediului are o tradiție de peste șase decenii, aceasta fiind urmată atât de absolvenții facultății, cât și de cei ai altor facultăți și universități (din țară și străinătate). Astfel, în perioada 1956-1965, numărul aspiranzilor (persoanele ce urmau pregătirea doctorală) care au obținut titlul de candidat în științe (după 1966 acest titlu s-a echivalat cu cel de doctor în științe) în specialitatea Economia Agriculturii a fost relativ mic, de numai 5 persoane, dar faptul în sine demonstrează atenția specială acordată acestui domeniu de cunoaștere. Preocupări în domeniu au existat încă din deceniile anterioare: unul din conducătorii de doctorat ai Academiei de Înalte Studii Comerciale și Industriale din perioada 1921 – 1948, Virgil N. Madgearu (doctor în științe economice și financiare al Universității din Leipzig) a condus un seminar de doctorat cu tematica Probleme ale agriculturii românești. Printre conducătorii de doctorat care au activat în ASE începând cu deceniul al șaptelea al secolului trecut se remarcă profesorul Vasile Malinschi, personalitate științifică remarcabilă în sfera de manifestare a fenomenului cooperatist din agricultură. Începând cu anul 2000, în lista domeniilor și specializărilor de doctorat, domeniul fundamental Științe economice, domeniul Economie, regăsim specializarea Economie agrară, iar începând cu anul universitar 2005-2006 programul de doctorat a introdus cerințe noi și alt mod de desfășurare, sub forma Școlii doctorale a ASE, care avea subordonată câte o școală pentru fiecare domeniu de pregătire. În perioada 2005-2008 domeniului de doctorat Economie îi erau arondate facultățile de Economie și Economie Agroalimentară și a Mediului. Ulterior, începând cu anul universitar 2009-2010, domeniul Economie s-a divizat în Economie 1 și Economie 2. A luat astfel naștere Școala doctorală  Economie 2, în structura Facultății de Economie Agroalimentară și a Mediului. În prezent, pregătirea doctorală se realizează în domeniile economie agroalimentară și economia mediului, iar temele de cercetare vizează prioritar: politicile economice în agricultură, industrie alimentară, distribuția produselor agricole și alimentare și protecția mediului, dezvoltarea rurală și regională, managementul și marketingul agroalimentar. Au condus pregătirea doctorală următorii profesori universitari: Florina Bran, Sandu Costache, Nicolae David, Gheorghe Frățilă, Vasile Malinschi, Mircea Năstase, Oprea Parpală, V. V. Topor, Radu Voicu, Letiția Zahiu.

Program audiențe Director Școala Doctorală Economie II

Miercuri, 09:00-11:00
Sala 3204, Cladirea Mihail Moxa,
str. Mihail Moxa, nr. 5-7
Tel. 021 3191900/ 566