Facilități doctoranzi

Kennedy Academy for Students – pentru doctoranzii membri în asociații studențești

Pentru informatii privind facilitatile oferite studentilor-doctoranzi (cazare, burse, decontare abonament RATB, obtinerea unui card BCR etc)  va puteti adresa Directiei sociale a ASE http://social.ase.ro/contact

  • Serviciul Social Studenti, d-na ec. Pop Mariana Vasilica, e-mail: marianapopv@yahoo.com, sala 0438, et. 4, cladirea I. Angelescu, Tel: 021.319.19.00; 021.319.19.01 int.504
  • Serviciul Cazare Studenti e-mail: contact@cazare.ase.ro, Tel. 0372.715.516   

Informatii suplimentare privind facilitatile oferite studenților doctoranzi gasiti pe site-ul http://www.ase.ro/ la:

Acces la resurse electronice biblioteca ASE.

Acces rezumate teze de doctorat biblioteca on-line a ASE