INFORMATICĂ ECONOMICĂ

Consiliul Școlii Doctorale – Informatică Economică

2019

2022-2023

2023-2024

·        Raport autoevaluare SD

Regulament

Site web

Prof. univ. dr. Marian STOICADirector
Prof. univ. dr. Adela BÂRAMembru
Prof. univ. dr. …Membru
CSP1 dr. Alexandru BALOGMembru
Acad. dr. Filip Florin GHEORGHEMembru
Student-doctorand Nicolae Gabriel VASILESCUReprezentantul studenţilor doctoranzi

Membrii Școlii Doctorale

Nr. crt.NumeE-Mail
1.Adela BÂRAbara.adela@ie.ase.ro
2.Constanţa BODEAbodea@ase.ro
3.Cătălin BOJAcatalin.boja@ie.ase.ro
4.Ana Ramona BOLOGAramona.bologa@ie.ase.ro
5.Răzvan BOLOGArazvanbologa@ase.ro
6.Cristian Eugen CIUREAcristian.ciurea@ie.ase.ro
7.Cătălina COCIANUccocianu@ase.ro
8.Liviu-Adrian COTFASliviu.cotfas@ase.ro
9.Adriana Elena DÂRDALĂ (REVEIU)adriana.dardala@ie.ase.ro
10.Marian DÂRDALĂdardala@ase.ro
11.Vlad DIACONIȚAdiaconita.vlad@ie.ase.ro
12.Titus-Felix FURTUNĂfelix.furtuna@ie.ase.ro
13.Bogdan GHILIC-MICUghilic@ase.ro
14.Ion IVANionivan@ase.ro
15.Ion LUNGUion.lungu@ie.ase.ro
16.Cătălin-Ioan MAICANmaican@unitbv.ro
17.Marinela MIRCEAmmircea@ase.ro
18.Floarea NĂSTASEnastasef@ase.ro
19.Simona-Vasilica OPREAsimona.oprea@csie.ase.ro
20.Paul POCATILUpaul.pocatilu@ie.ase.ro
21.Ion SMEUREANUsmeurean@ase.ro
22.Marian STOICAmarians@ase.ro
23.Valeriu Cristian TOMAcristian.toma@ie.ase.ro
24.Răzvan ZOTAzota@ase.ro

Despre Școala Doctorală

Istoria Școlii Doctorale de Informatică Economică este strâns legată de istoria Facultății de Cibernetică, Statistică şi Informatică Economică. Primele teze de doctorat au fost facute în domeniul statisticii. În anii 1956-1965, la specializarea Statistică teoretică au fost conferite șapte titluri de candidat în știinte (echivalentul actual al titlului de doctor), iar la specializarea Planificarea economiei naționale, opt astfel de titluri. Dupa înființarea facultății, în anul 1967, au fost susținute următoarele domenii de doctorat: Planificarea economiei naționale, Calcul economic și cibernetică economică, Statistică economică și teoretică. În perioada 2000-2004 facultatea a gestionat un domeniu unic de doctorat, Cibernetică și statistică economică, cu trei specializari: Cibernetică economică, Informatică economică, Statistică economică. Din 2008 pregătirea doctorală se realizează în două domenii: Informatică economică și Cibernetică și statistică economică. Din acest an se înființează Scoala Doctorală de Informatică Economică cu un număr mare de conducători de doctorat. Temele de cercetare doctorală sunt variate și sunt propuse din domeniile de vârf ale Tehnologiei Informației cu aplicabilitate preponderență în domeniul economic.

Program audienţe Directorul Școlii Doctorale

Program audiențe: la cerere, prin intermediul poștei electronice: sdie@ase.ro.
Sala 2017b, cladirea Virgil Madgearu
Calea Dorobantilor, nr. 15-17, Sector 1
Tel. +4 021 319 19 01, int. 314