FINANȚE

Consiliul Școlii Doctorale – Finanțe

2019

2022-2023

2023-2024

·        Raport autoevaluare SD

Domenii de interes membri

Regulament

Prof. univ. dr. Ștefan Cristian GHERGHINADirector
Prof. univ. dr. Iustina Alina BOITANMembru
Prof. univ. dr. Andreea-Maria STOIAN Membru
Prof. Dr. Dr.h.c. Erich Walter FARKASMembru
Dr. Ec. Ioan SIMION Membru
Student-doctorand Cătălina Ioana TOADERReprezentantul studenţilor doctoranzi
Student-doctorand Eugen Marian VIERESCUReprezentantul studenţilor doctoranzi

Membrii Școlii Doctorale

Nr. crt.NumeE-Mail
1.Gabriela ANGHELACHEgabriela.anghelache@fin.ase.ro
2.Ștefan Daniel ARMEANUdarmeanu@yahoo.com
3.Dumitru BADEAdgbadea@gmail.com
4.Iustina Alina BOITANiustina.boitan@fin.ase.ro
5.Mihaela Laura BRAȘOVEANUlaura.brasoveanu@fin.ase.ro
6.Iulian Viorel BRAŞOVEANUviorel_brasoveanu@yahoo.com
7.Petre BREZEANU (CV RO/CV EN)
petre.brezeanu@fin.ase.ro
8.Radu CIOBANUradu.ciobanu@fin.ase.ro
9.Ingrid Mihaela DRAGOTĂmihaela.dragota@fin.ase.ro
10.Victor DRAGOTĂvictor.dragota@fin.ase.ro
11.Dalina DUMITRESCUdalina.dumitrescu@fin.ase.ro
12.Ionuț DUMITRUdumitruionut@yahoo.com
13.Florin GEORGESCUflorin.georgescu@bnro.ro
14.Georgiana-Camelia GEORGESCUgeorgiana.cretan@fin.ase.ro
15.Rodica GHERGHINArodica.gherghina@fin.ase.ro
16.Ștefan-Cristian GHERGHINAstefan.gherghina@fin.ase.ro
17.Eugen MITRICĂnelu.mitrica@fin.ase.ro
18.Bogdan-Gabriel MOINESCUbogdan.moinescu@fin.ase.ro
19.Ciprian NECULAciprian.necula@fin.ase.ro
20.Bogdan Cristian NEGREAbogdan.negrea@fin.ase.ro
21.Dan Costin NIȚESCUdan.nitescu@fin.ase.ro
22.Ion STANCUistancu@ase.ro
23.Andreea Maria STOIANandreea.stoian@fin.ase.ro
24.Georgeta VINTILĂgeorgeta.vintila@fin.ase.ro

Membri de onoare

Prof. univ. dr. Vasile DEDU

Despre Școala Doctorală Finanţe

Doctoratul, ca formă superioară a studiilor universitare în domeniul finanţelor, a constituit o preocupare continuă pe parcursul celor peste 100 de ani de existenţa ai Academiei de Studii Economice şi a celor aproape 70 de ani de la crearea specializării de finanţe ca facultate distinctă în cadrul Academiei de Studii Economice.

De-a lungul existenţei Academiei de Studii Economice, s-a remarcat preocuparea pentru selectarea unor teme, constituind subiect al tezelor de doctorat, care se încadrau, cu deosebire, in sfera finanţelor, abordând probleme de mare actualitate privind finanţele publice, finanţele corporative, fiscalitatea, moneda si creditul, asigurările, relaţiile valutare, bursa în perioada interbelică si, mai nou, piaţa de capital. În acest context, trebuie arătat că, în perioada1921-1948, au fost susţinute numeroase teze de doctorat axate pe probleme financiar-bancare, iar calitatea de conducător de doctorat în domeniul ştiinţei financiar-bancare, de credit, asigurări, mai ales în perioada interbelică, a fost deţinută de somităţi în domeniu, precum: prof. dr. Ion N. Angelescu, acad. prof. dr. Ion Răducanu, acad. prof. dr. Victor Slăvescu.

În perioada care a urmat pâna in decembrie 1989, în cadrul fostei Facultăţi de Finanţe, s-au conturat trei specializări de doctorat, respectiv: Finanţe-Asigurări, Monedă, Credit, Circulaţie banească şi Relaţii valutare. Facultatea de Finanţe, Asigurări, Bănci şi Burse de Valori, a cărei existenţă de sine-stătătoare în cadrul facultăţilor din A. S. E. datează din anul universitar 1992 – 1993, organizează doctorat in domeniul Finanţe, reunind conducători de doctorat de la cele două departamente ale facultăţii, respectiv Departamentul de Finanţe şi Departamentul de Monedă şi Bănci.

Ca promotor al conceptului de Şcoală Doctorală, Facultatea de Finanţe, Asigurări, Bănci şi Burse de Valori, a obţinut in anul 1994, din partea Comisiei Europene, acreditarea propriei sale Şcoli Doctorale, drept Centru European de Excelenţă. Această atestare a fost dobândită în urma unei competiţii internaţionale, în cadrul căreia Programul DOFIN (Şcoala Doctorală de Finanţe-Bănci), iniţiat în parteneriat cu Universitatea Reading din Marea Britanie-ICMA Center si Universitatea ERASMUS din Olanda a fost selectat ca fiind în măsura să realizeze cercetări şi studii pe baza analizei calitativ-cantitative a fenomenelor financiare. Şcoala Doctorală de Finante-Bănci a fost coordonată de profesorul universitar dr. Moisa Altar, de la Catedra de Monedă a facultătii.

Mulţi dintre doctoranzii care şi-au susţinut tezele în cadrul Şcolii Doctorale de Finanţe-Bănci sunt astăzi personalităţi în domeniul finanţelor în ţară, în străinătate, la universităţi de prestigiu, la organisme europene şi internaţionale, în cadrul unor companii multinaţionale, fiind recunoscuţi, în economia reală, drept specialişti de renume.

Program audienţe: Director Şcoala Doctorală Finanţe

Luni: orele 15:00 – 16:20 (online)
Cu programare prin email la: stefan.gherghina@fin.ase.ro