Planul Individual de Doctorat / PID

1. Planul individual de doctorat (PID) pentru anul universitar 2022-2023 – parte a dosarului de concurs a studentului doctorand din anul I – se definitiveaza de către acesta, sub indrumarea conducatorului de doctorat. Formularul PID in romana si engleza il gasiti mai jos.

2. Planul individual de doctorat (PID), semnat de către studentulul doctorand, conducătorul de doctorat şi de către membrii comisiei de indrumare se depune in format fizic de catre conducatorul de doctorat la Directorul Scolii Doctorale la care a fost admis studentul –doctorand.

3. Planul individual de doctorat(PID), semnat de Directorul Scolii Doctorale,  va fi depus de către acesta la sediul Consiliului Studiilor Universitare de Doctorat (CSUD)

         ·  Plan individual de doctorat (RO) – varianta Word

         ·  Plan individual de doctorat (EN)  – Word version

Programul de pregătire bazat pe studii universitare avansate (paragraful 2 din PID) este un instrument suport de îmbogăţire a cunoştinţelor studentului-doctorand şi îi serveşte acestuia pentru desfăşurarea în bune condiţii a programului individual de cercetare ştiinţifică şi pentru dobândirea de competenţe avansate specifice ciclului de studii universitare de doctorat. Programul de pregătire bazat pe studii universitare avansate trebuie să fie relevant pentru subiectul de cercetare al lucrării de doctorat.

Programul de pregătire bazat pe studii universitare avansate poate sa includa:

        ·  cursuri organizate în cadrul școlilor doctorale

        ·  programe de studii universitare avansate, organizate de şcolile doctorale;

        ·  frecventarea a 3-5 discipline din programele de masterat din cadrul ASE;

        ·  alte activităţi stabilite de către conducătorul de doctorat impreuna cu studentul -doctorand.

Participarea unui student-doctorand la programul de pregătire bazat pe studii universitare avansate şi alegerea elementelor de studiu din cadrul acestui program care trebuie urmate de către studentul-doctorand sunt stabilite de către conducătorul de doctorat impreuna cu studentul doctorand.

Durata cumulată a programului de pregătire bazat pe studii universitare avansate nu poate depăşi trei luni, conform Codului studiilor universitare de doctorat.

Programul individual de cercetare stiintifica (paragraful 3 din PID) se inscrie in domeniul de cercetare definit prin tema de cercetare pe care studentul -doctorand a fost admis.