DREPT

Consiliul Școlii Doctorale – Drept

2019

2022-2023

2023-2024

·        Raport autoevaluare SD

Regulament

Prof. univ. dr. Mihai BĂDESCU Director
Prof. univ. dr. Raluca DIMITRIU Membru
Prof. univ. dr. Cătălin SĂRARUMembru
Prof. univ. dr. Smaranda ANGHENI Membru
Prof. univ. dr. Ion CRAIOVANMembru
Student-doctorand Alexandru BAJDECHIReprezentantul studenţilor doctoranzi
Student-doctorand Ionuț Georgian STANReprezentantul studenţilor doctoranzi

Membrii Școlii Doctorale

Nr. crt.NumeE-Mail
1.Mihai BĂDESCUmihai.badescu@drept.ase.ro
2.Raluca DIMITRIUraluca.dimitriu@drept.ase.ro
3.Constantin DUVACconstantin.duvac@drept.ase.ro
4.Ioana-Crenguța LEAUAcrenguta.leaua@drept.ase.ro
5.Marieta SAFTAmarieta.safta@drept.ase.ro
6.Cătălin-Silviu SĂRARUcatalin.sararu@drept.ase.ro
7.Natalia Veronica STOICAverostoica@yahoo.com

Program audiențe Directorul Școlii Doctorale DREPT

Prof. univ. dr. Mihai BĂDESCU
Luni: 13:30-15:30,
Sala Consiliu CSUD (8004), clădirea Ionescu Dumitru (Tache)
Str. Tache Ionescu, nr. 11, Sector 1