GRAFICUL ACTIVITATILOR

Programul de studii universitare de doctorat cuprinde:

  • un program de pregatire bazat pe studii universitare avansate ce este specificat în Planul Individual de Doctorat (PID)
  • un program individual de cercetare stiintifica (PCS)  ce presupune participarea studentului-doctorand într-unul sau mai multe proiecte stiintifice stabilite de catre conducatorul de doctorat. PCS se realizeaza pe baza unui PID sub îndrumarea conducatorului de doctorat, sprijinit de  comisia de îndrumare.

In decursul unui an universitar:

  • Studentul-doctorand trebuie sa aloce un timp semnificativ programului doctoral, care necesita prezenta efectiva a acestuia în cadrul ASE sau în cadrul unor unitati de cercetare-dezvoltare care au încheiat acorduri sau parteneriate institutionale cu ASE, în afara perioadelor aferente mobilitatilor. Prezenta efectiva a studentului-doctorand este decisa de catre conducatorul de doctorat în functie de specificul programului doctoral si cu respectarea prevederilor Regulamentului scolii doctorale.
  • Studentul – doctorand trebuie sa aloce 40 de ore saptamânal programului sau doctoral, ore desfasurate în cadrul ASE (programe de studii, centre de cercetare, echipe de cercetare etc.);
  • Studentul doctorand poate sa participe la cursurile organizate de CSUD si de scolile doctorale anuntate pe site.
  • Activitatile aferente programului doctoral si numarul de ore repartizate fiecareia dintre acestea sunt stabilite de catre conducatorul de doctorat, cu respectarea prevederilor regulamentului scolii doctorale.
  • Pâna la 20 octombrie a primului an de studii se definitiveaza planul individual de doctorat (PID), de catre conducatorul de doctorat, în colaborare cu studentul-doctorand. 
  • Fiecare student doctorand este evaluat pe baza unor rapoarte anuale de progres

GRAFICUL ACTIVITATILOR PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2020-2021 LA PROGRAMELE DE STUDII UNIVERSITATRE DE DOCTORAT

Contact

Academia de Studii Economice din Bucuresti
Consiliul pentru Studiile Universitare de Doctorat

Str.Tache Ionescu nr.11, etaj 1, camera 8106. 
Telefon: 319 19 00 / int. 603 
Telefon: 021 312 55 84
Telefon: 0372.713.954

Email: doctorat@ase.ro