Arhivă Alegeri Școli Doctorale 2023

 ALEGERI  ȘCOLI DOCTORALE iunie 2023

Rezultate alegeri

  1. PO-BCSUD-08 Organizarea și desfășurarea procesului de alegeri la nivelul Ș.D., Ed.1-2018, Rev3-2023
  2. Calendar alegeri
  3. Informații depunere dosare
  4. Formulare în format editabil

*Obs. Pentru SD Drept – Fișa de verificare corespunde Standardelor minimale pentru științe juridice – Anexa nr 24 (pag 58) din Anexa 1 la OM nr. 6129/2016