AUF_Prolongement Concours « Ma thèse en 180 secondes » 2024 en Roumanie 2024

Acest mesaj este pentru a vă informa că am prelungit până pe 19 mai 2024 perioada de înscrieri pentru cea de-a 7-a ediție a competiției « Ma thèse en 180 secondes » 2024 – MT180s en Roumanie.

Competiţia permite doctoranzilor şi absolvenților de doctorat să-şi prezinte subiectele de cercetare în termeni accesibili, în limba franceză, unui public divers, în doar trei minute.

Obiectivele concursului:

¨       Încurajarea tinerilor cercetători să-și popularizeze activitatea de cercetare;

¨       Creșterea gradului de conștientizare cu privire la importanța dialogului dintre știință și societate;

¨       Să aibă parte de contact direct cu publicul;

¨       Promovarea comunicării științifice și a cercetării.

Finala națională a României va avea loc pe 06 iunie 2024 la București și în cadrul acesteia, va fi desemnat câștigătorul care va reprezenta România în preselecția pentru etapa finală.

Finala internațională va fi organizată pe 18 noiembrie 2024 la Abidjan, Côte d’Ivoire (Coasta de Fildeș).

Criterii de eligibilitate pentru tinerii cercetători participanți:

Pentru a participa la concurs, participanții trebuie să îndeplinească următoarele condiții de eligibilitate:

 • Să fie înscriși sau să fi fost înscriși într-o instituție de învățământ superior sau de cercetare din România;
 • Să fie înscriși într-un program de doctorat pe parcursul anului academic 2023-2024, sau cei care și-au susținut teza în anul universitar precedent (2022-2023, cu cel mult 12 luni înainte de etapa finală a concursului);
 • Să se afle într-o etapă avansată de cercetare doctorală;
 • Să se exprime în limba franceză.

Ce message est pour vous informer que l’appel à candidatures du concours « Ma thèse en 180 secondes » édition 2024 en Roumanie a été prolongé jusqu’au 19 mai 2024.

Les objectifs du concours :

 • Encourager les jeunes chercheurs à vulgariser leurs travaux de recherche ;
 • Sensibiliser à l’importance du dialogue entre les sciences et la société ;
 • Leur offrir un contact direct avec le public ;
 • Promouvoir la communication scientifique et la recherche.

La finale nationale de Roumanie aura lieu le 06 juin 2024 à Bucarest et déterminera le ou la gagnant(e) qui représentera la Roumanie à la présélection pour l’étape finale.

Cette année la finale internationale sera organisée 18 novembre 2024 à Abidjan, Côte d’Ivoire.

Critères d’admissibilité des jeunes chercheurs participants :

Pour prendre part au concours, les participant(e)s doivent satisfaire aux conditions d’admissibilité suivantes :

 • Être inscrits ou avoir été inscrits dans un établissement d’enseignement supérieur ou de recherche en Roumanie ;
 • Être inscrits ou avoir été inscrit(e) dans un programme de doctorat, rattaché à une université roumaine, de l’année universitaire en cours à savoir l’année 2023-2024, ou avoir obtenu leur doctorat lors de l’année universitaire précédente, à savoir 2022-2023, au cours des douze mois précédant la finale internationale ;
 • Présenter un état d’avancement suffisant du projet de recherche doctoral ;
 • S’exprimer en français.