Biblioteca ASE- Acces online la platformele bibliometrice SciVal (Elsevier/Scopus) și InCites (Clarivate Analytics/WoS)

Acces la platformele specializateSciVal și InCites
Academia de Studii Economice din București beneficiază prin intermediul Bibliotecii de acces online la platformele specializate SciVal  (Elsevier) și InCites (Clarivate Analytics), acces asigurat în cadrul proiectului Anelis Plus pentru perioada 2024-2025.
Platformele SciVal și InCites sunt instrumente analitice pentru evaluare și analiză bibliometrică și scientometrică a cercetării raportat la output-ul științific ilustrat în Scopus, respectiv în Web of Science, surse de date statistice privind performanța științifică, date necesare pentru evaluarea cercetării, raportări instituționale, analize și tendințe în cercetare, rankinguri etc.
PLATFORMA SCIVAL
SciVal – un produs al companiei Elsevier, care include Scopus, sistemul Pure, Mendeley, alte servicii analitice customizabile.
SciVal este un instrument integrat cu platforma Scopus, bază de date de abstracte și citări a literaturii academice peer-reviewed, acoperire interdisciplinară și multidisciplinară.  
SciVal permite vizualizarea performanței pe componenta cercetare, comparații cu alți cercetători, identificarea și analizarea noilor tendințe în cercetare, în domeniile emergente sau realizarea unor rapoarte personalizate prin exploatarea modulelor ExploreCompare/Benchmark, Reporting.
Link acces
PLATFORMA INCITES
InCites Benchmarking & Analytics, un produs al companiei Clarivate Analytics. este un instrument analitic integrat cu platforma Web of Sciencebază de date de abstracte și citări a literaturii academice peer-reviewed, acoperire interdisciplinară și multidisciplinară.
InCites permite evaluarea online a activităţii de cercetare, realizarea de analize ale producției științifice, fiind o resursă comprehensivă ce furnizează toate datele şi instrumentele necesare pentru a genera cu uşurinţă rapoarte personalizate prin exploatarea modulelor Analyze, Report, Organize, Research Horizon Navigator.
Link acces
DETALII ACCES
Platformele SciVal și InCites se accesează online din campus și din afara campusului, în baza unui cont creat pentru fiecare platformă cu adresa instituțională de email  de pe un calculator aflat în range IP ASE. 
Platformele se pot accesa și prin intermediul contului de  acces mobil deja creat pentru resursele Anelis Plus.

Ghid SciVal
Ghid InCites

Website:
biblioteca.ase.ro
library.ase.ro

Contact:
contact@biblioteca.ase.ro