Invitatie Institutul de Cercetări Avansate, 10 iunie 2024

Institutul de Cercetări Avansate al Academiei de Studii Economice din București vă invită la Conferința de închidere a proiectului cu titlul „Creșterea performanței instituționale prin dezvoltarea infrastructurii și ecosistemului de cercetare de excelență transdisciplinară în domeniul socio-economic” ID 585, din Programul 1 – Dezvoltarea sistemului național de cercetare-dezvoltare, Subprogramul 1.2 – Performanță instituțională – Proiecte de dezvoltare instituțională – Proiecte de finanțare a excelenței în CDI, PNCDI III

„Research excellence in ASE”

10 iunie 2024, ora 13.00

ASE București, Sala Virgil Madgearu

Evenimentul va fi prezidat de prof. univ. dr. Alina Mihaela DIMA, Prorector cercetare-dezvoltare-inovare și moderat de prof. univ. dr. Margareta FLORESCU, Director al Institutului de Cercetări Avansate al Academiei de Studii Economice din București, iar ca invitați vor participa:

  • Corneliu STANCA, Monitor de proiect Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării (M.C.I.D)
  • Oana ENACHE, Monitor de proiect Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării (M.C.I.D)
  • Mihaela GUDA, Șef Serviciu – Serviciul Infrastructuri de CDI Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării (M.C.I.D)
  • Vasile MORARU, Serviciul Infrastructuri de CDI Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării (M.C.I.D)

Evenimentul este dedicat atât cadrelor didactice universitare, cât și doctoranzilor și masteranzilor din ASE, cu scopul de a prezenta rezultatele științifice obținute în proiect dar și de a stimula interesul și, mai ales, de a încuraja participarea în proiecte de cercetare științifică.