Susținere teză de doctorat: PAȘCU C ELENA IULIANA

Data sustinere: 23 mai 2024

Sala: Virgil Madgearu

Ora: 12:00

Detalii:

Membrii Comisiei:

  • Prof. univ. dr. Vasiliu Cristinel, Academia de Studii Economice din București, preşedinte
  • Prof. univ. dr. Rădulescu Irina Gabriela, Universitatea Petrol – Gaze din Ploiești, membru
  • Conf. univ. dr. Niculescu Maria, Universitatea de Vest din Timișoara, membru
  • Prof. univ. dr. Năstase Marian, Academia de Studii Economice din București, membru
  • Prof. univ. dr. Costea Carmen- Eugenia, Academia de Studii Economice din București, conducător de doctorat

Publicat pe site, azi 17.04.2024