CONCURSUL DE ADMITERE LA STUDIILE UNIVERSITARE DE DOCTORAT PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2020 - 2021

--->PLATFORMA ONLINE PENTRU INSCRIERI<---

--->GHID PLATFORMA ONLINE PENTRU INSCRIERI<---

REZULTATE EXAMEN DE COMPETENTA LINGVISTICA - ENGLEZA (afisat astazi, 13.07.2020, ora 16:40)

REZULTATE EXAMEN DE COMPETENTA LINGVISTICA - FRANCEZA (afisat astazi, 13.07.2020, ora 16:40)

REZULTATE EXAMEN DE COMPETENTA LINGVISTICA - ENGLEZA JURIDIC (afisat astazi, 13.07.2020, ora 16:40)

Barem engleza - economie (afisat astazi, 13.07.2020, ora 16:50)

Barem franceza - economie (afisat astazi, 13.07.2020, ora 16:50)

Barem engleza - juridic (afisat astazi, 13.07.2020, ora 16:50)

LISTA CANDIDATILOR INSCRISI PENTRU EXAMENUL DE ADMITERE LA STUDIILE UNIVERSITARE DE DOCTORAT

LISTA CANDIDATILOR PENTRU CARE SE ECHIVALEAZA TESTUL DE LIMBA STRAINA

 

CANDIDATII CARE VOR SUSTINE TESTUL LA LIMBA ENGLEZA

CANDIDATII CARE VOR SUSTINE TESTUL LA LIMBA FRANCEZA

CANDIDATII CARE VOR SUSTINE TESTUL LA LIMBA ENGLEZA (STIINTE JURIDICE)

(Liste afisate azi, 10.07.2020)

Instructiuni în vederea participarii la examenul de competenta lingvistica

ERATA

NUMAR DE CANDIDATI VALIDATI PE SCOLI DOCTORALE  
ADMINISTRAREA AFACERILOR/BUSINESS ADMINISTRATION 21
CIBERNETICA SI STATISTICA ECONOMICA/CYBERNETICS AND ECONOMIC STATISTICS 24
CONTABILITATE/ACCOUNTING 15
DREPT/LAW 6
ECONOMIE I/ECONOMICS I 12
ECONOMIE II/ECONOMICS II 9
ECONOMIE SI AFACERI INTERNATIONALE/ECONOMICS AND INTERNATIONAL BUSINESS 23
FINANTE/FINANCE 20
INFORMATICA ECONOMICA/ECONOMIC INFORMATICS 16
MANAGEMENT 19
MARKETING 17
TOTAL 182

Optiuni înscriere concurs:

 ·       învatamânt cu frecventa, cu finantare de la buget, cu bursa;  - destinata cetatenilor români si ai altor state din UE

·       învatamânt cu frecventa, cu finantare de la buget, fara bursa; - destinata cetatenilor români si ai altor state din UE

·       învatamânt cu frecventa redusa, cu finantare de la buget, fara bursa; pentru anul universitar 2020-2021 nu au fost alocate locuri pentru aceasta optiune - destinata cetatenilor români si ai altor state din UE,

·       învatamânt cu frecventa, bursier al statului român; destinata cetatenilor straini din state non-UE

·       învatamânt cu frecventa, cu finantare de la buget, cu bursa, loc români de pretutindeni; - destinata românilor din alte state UE si non-UE

·       învatamânt cu frecventa, cu finantare de la buget, fara bursa, loc români de pretutindeni; - destinata românilor din alte state UE si non-UE

·       învatamânt cu frecventa redusa, în regim cu taxa cetateni UE; - destinata cetatenilor români si ai altor state din UE

·       învatamânt cu frecventa, în regim cu taxa cetateni non – UE (cont propriu nevalutar), - destinata cetatenilor non – UE

·       învatamânt cu frecventa, în regim cu taxa cetateni non – UE (CPV – cont propriu valutar), - destinata cetatenilor non – UE

·       învatamânt cu frecventa redusa în regim cu taxa cetateni non – UE (CPV – cont propriu valutar) - destinata cetatenilor non – UE

Teme si locuri

Metodologia privind organizarea si desfasurarea admiterii la studiile universitare de doctorat, graficul desfasurarii procesului de selectie a candidatilor

ANEXELE ÎN FORMAT ELECTRONIC:

Oferta educationala pentru admiterea la studiile universitare de doctorat

   Anexa 1.1 Graficul concursului de admitere, sesiunea IULIE

   Anexa 1.2 Graficul concursului de admitere, sesiunea SEPTEMBRIE

   Anexa 1.3 Graficul concursului de admitere, sesiunea speciala NOIEMBRIE

    Anexa 2 Documente solicitate în vederea atestarii diplomelor de CNRED si obtinerea scrisorilor de acceptare la studii universitare de doctorat

   Anexa 3 Certificate de competenta lingvistica recunoscute de ASE

   Anexa 4 Tematica examenului de competenta lingvistica.pdf

   Anexa 5, Formularul de înscriere doctorat

   Anexa 6, Scrisoare de recomandare

   Anexa 7, CV (Word/PDF)

   Anexa 8, Propunere pentru proiectul de cercetare doctorala (Word/PDF)

   Anexa 9, Declaratie de nefinantare din fonduri publice

   Anexa 10, Declaratie de luare la cunostina asupra prelucrarii datelor cu caracter personal

   Anexa 11, Declaratie pe propria raspundere privind autenticitatea documentelor

   Anexa 12, Declaratie diplome

   Anexa 13, Procedura de plata a taxei de înscriere la concursul de admitere

TESTE GRILA PENTRU EXAMENUL DE COMPETENTA LINGVISTICA (DIN ANII ANTERIORI)

APPLICATION for recognition of studies for enrollment to Master / PhD studies, DPPD, 2020-2021

DEMANDE de reconnaissance requise pour l'admission aux Master / études de Doctorat, DPPD, 2020-2021


ARHIVA:
Admitere 2019
Admitere 2018
Admitere 2017
Admitere 2016

Contact

Academia de Studii Economice din Bucuresti
Consiliul pentru Studiile Universitare de Doctorat

Str.Tache Ionescu nr.11, etaj 1, camera 8106. 
Telefon: 319 19 00 / int. 603 
Telefon: 021 312 55 84
Telefon: 0372.713.954

Email: doctorat@ase.ro