CONTABILITATE

Tags: contabilitate

Consiliul Școlii Doctorale Contabilitate

Teme de cercetare

2019

2022-2023

Regulament 

1.
Prof. univ. dr. Camelia Iuliana LUNGU Director
2.
Prof. univ. dr. Ștefania-Cristina CUREA Membru
3.

Prof. univ. dr. Aurelia ȘTEFĂNESCU

Membru
4.
Șerban TOADER Membru
5.
Andreia STANCIU Membru
6.
Student-doctorand Bojan Andreea Mădălina Reprezentantul studenţilor doctoranzi
7.
Student-doctorand Bancu Emil Adrian Reprezentantul studenţilor doctoranzi

Membrii Școlii Doctorale - Contabilitate

Nr. crt.

Nume

E-Mail

1

Albu Cătălin Nicolae

catalin.albu@cig.ase.ro

2

Albu Nadia

nadia.albu@cig.ase.ro

3

Aleca Ofelia Ema

ofelia.aleca@cig.ase.ro

4

Caraiani Chiraţa

chirata.caraiani@cig.ase.ro

5

Curea Ștefania - Cristina

stefania.curea@ase.ro

6

Dascalu Cornelia

cornelia.dascalu@cig.ase.ro 

7

Dragomir Voicu - Dan

voicu.dragomir@cig.ase.ro

8

Dumitru Valentin Florentin

valentin.dumitru@cig.ase.ro

9

Duțescu Adriana

adriana.dutescu@ase.ro

10

Feleagă Liliana

liliana.feleaga@cig.ase.ro

11

Ioanăș Corina

corina.ioanas@cig.ase.ro

12

Ionascu Mihaela

mihaela.ionascu@cig.ase.ro

13

Ionașcu Ion

ion.ionascu@cig.ase.ro

14

Ionescu Bogdan

bogdan.ionescu@cig.ase.ro

15

Jianu Ionel

ionel.jianu@cig.ase.ro

16

Jianu Iulia

jianu.iulia@cig.ase.ro

17

Lungu Camelia Iuliana

camelia.lungu@cig.ase.ro

18

Mihai Florin

florin.mihai@cig.ase.ro

19

Morariu Ana

ana.morariu@cig.ase.ro

20

Nișulescu-Ashrafzadeh Ileana

ileana.nisulescu@cig.ase.ro

21

Păunică Mihai

mihai.paunica@cig.ase.ro

22

Petcu Monica

monica.petcu@cig.ase.ro

23

Popa Adriana Florina

adriana.popa@cig.ase.ro

24

Popescu Gheorghe

gheorghe.popescu@cig.ase.ro

25

Răileanu Vasile

vasile.raileanu@cig.ase.ro

26

Sobolevschi David Maria Iulia

maria.sobolevschi@cig.ase.ro

27

Stanila Georgiana Oana

oana.stanila@cig.ase.ro

28

Șendroiu Cleopatra

cleopatra.sendroiu@cig.ase.ro

29

Şerban Elena Claudia

claudia.serban@cig.ase.ro

30

Ștefănescu Aurelia

aurelia.stefanescu@cig.ase.ro

31

Țurlea Eugeniu

eugeniu.turlea@cig.ase.ro

Istoric – Misiune – Obiective

Școala Doctorală Contabilitate (SDC) are o tradiție îndelungată în organizarea și desfășurarea studiilor doctorale în cadrul Academiei de Studii Economice din București, universitate de cercetare avansată și educație. Începând cu anul 1921 universităţii i s-a acordat dreptul de atribuire a titlului academic de „doctor în ştiinţe economice”. 

În anul 1997 ASE a fost acreditată ca Instituție Organizatoare de Doctorat (IOD), prin Ordin al Ministrului Educației Naționale, pentru opt programe de doctorat, iar în anul 2011 ASE este reacreditată ca Instituție Organizatoare de Studii Universitare de Doctorat - IOSUD pentru zece programe de doctorat, inclusiv Domeniul Contabilitate. 

Școala Doctorală Contabilitate este organizată și funcționează în concordanță cu un set de valori de referință: profesionalism, vocație, integritate, dedicare, responsabilitate socială. SDC se remarcă printr-o ofertă de teme de cercetare doctorală diversificată și dinamică, în conexiune cu cele mai recente abordări în domeniu. 

Activitatea SDC este definită pe baza obiectivelor strategice ale cercetării doctorale în Domeniul Contabilitate, centrată pe învăţarea prin cercetare, având ca finalitate dezvoltarea resursei umane competente în realizarea cercetării ştiinţifice, capabile de inserţia pe piaţa muncii înalt calificate pe plan național și internațional.


Program audiențe Directorul Școlii Doctorale Contabilitate 

Semestrul 1, An universitar 2023/2024 

Luni  – Orele 16.30-17.20 

Sala 0210, Clădirea Ion N Angelescu Căderea Bastiliei 2-10 SAU online 

Cu programare preliminară prin email (camelia.lungu@cig.ase.ro

Contact

Academia de Studii Economice din Bucuresti
Consiliul pentru Studiile Universitare de Doctorat

Str.Tache Ionescu nr.11, etaj 1, camera 8106. 
Telefon: 319 19 00 / int. 603 
Telefon: 021 312 55 84
Telefon: 0372.713.954

Email: doctorat@ase.ro