CONTABILITATE

Tags: contabilitate

Teme de cercetare

Raport autoevaluare domeniu de doctorat

Raport autoevaluare scoala doctorala

Regulament

Consiliul Școlii Doctorale Contabilitate 

1. Prof.univ.dr. CARAIANI Chirața Director
2. Prof. univ. dr. Lungu Camelia Iuliana Membru
3. Toader Șerban Membru
4. Conf. univ. dr. Vulpoi Marcel Membru
5. Stoian Carmen Alexandra Reprezentantul studenţilor doctoranzi

Membrii Școlii Doctorale - Contabilitate

Nr.
NumeE-mail
1.
Albu Cătălin Nicolae catalin.albu@cig.ase.ro
2.
Albu Nadia nadia.albu@cig.ase.ro
3.
Caraiani Chiraţa chirata.caraiani@cig.ase.ro
4.
Dascalu Cornelia cornelia.dascalu@cig.ase.ro 
5.
Dumitru Mădălina madalina.dumitru@cig.ase.ro
6.
Dumitru Valentin Florentin valentin.dumitru@cig.ase.ro
7.
Duțescu Adriana adriana.dutescu@ase.ro
8.
Feleagă Liliana liliana.feleaga@cig.ase.ro
9.
Ionașcu Ion ion.ionascu@cig.ase.ro
10.
Ionescu Bogdan bogdan.ionescu@cig.ase.ro
11.
Jianu Iulia jianu.iulia@cig.ase.ro
12.
Lungu Camelia Iuliana camelia.lungu@cig.ase.ro
13.
Morariu Ana ana.morariu@cig.ase.ro
14.
Năstase Pavel nastasep@ase.ro
15.
Nișulescu-Ashrafzadeh Ileana ileana.nisulescu@cig.ase.ro
16.
Păunică Mihai mihai.paunica@cig.ase.ro
17.
Petcu Monica monica.petcu@cig.ase.ro
18.
Popescu Gheorghe gheorghe.popescu@cig.ase.ro
19.
Răileanu Vasile vasile.raileanu@cig.ase.ro
20.
Robu Vasile vasile.robu@cig.ase.ro
21.
Şerban Elena Claudia claudia.serban@cig.ase.ro
22.
Sobolevschi David Maria Iulia maria.sobolevschi@cig.ase.ro
23.
Stanciu Victoria victoria.stanciu@cig.ase.ro
24.
Stanila Georgiana Oana oana.stanila@cig.ase.ro
25.
Ștefănescu Aurelia aurelia.stefanescu@cig.ase.ro
26.
Țurlea Eugeniu eugeniu.turlea@cig.ase.ro
27.
Ionascu Mihaela mihaela.ionascu@cig.ase.ro
28.
Jianu Ionel ionel.jianu@cig.ase.ro

Istoric – Misiune – Obiective

Școala Doctorală Contabilitate (SDC) are o tradiție îndelungată în organizarea și desfășurarea studiilor doctorale în cadrul Academiei de Studii Economice din București, universitate de cercetare avansată și educație. Începând cu anul 1921 universităţii i s-a acordat dreptul de atribuire a titlului academic de „doctor în ştiinţe economice”. 

În anul 1997 ASE a fost acreditată ca Instituție Organizatoare de Doctorat (IOD), prin Ordin al Ministrului Educației Naționale, pentru opt programe de doctorat, iar în anul 2011 ASE este reacreditată ca Instituție Organizatoare de Studii Universitare de Doctorat - IOSUD pentru zece programe de doctorat, inclusiv Domeniul Contabilitate. 

Școala Doctorală Contabilitate este organizată și funcționează în concordanță cu un set de valori de referință: profesionalism, vocație, integritate, dedicare, responsabilitate socială. SDC se remarcă printr-o ofertă de teme de cercetare doctorală diversificată și dinamică, în conexiune cu cele mai recente abordări în domeniu. 

Activitatea SDC este definită pe baza obiectivelor strategice ale cercetării doctorale în Domeniul Contabilitate, centrată pe învăţarea prin cercetare, având ca finalitate dezvoltarea resursei umane competente în realizarea cercetării ştiinţifice, capabile de inserţia pe piaţa muncii înalt calificate pe plan național și internațional.


Program audiențe Directorul Școlii Doctorale Contabilitate 

Miercuri – Orele 17.00-17.50

Sala 0210, Clădirea Ion N Angelescu

Căderea Bastiliei 2-10 și Piața Romană 6, Sector 1

Audiențele se programează prin email la adresa: chirata.caraiani@cig.ase.ro

Contact

Academia de Studii Economice din Bucuresti
Consiliul pentru Studiile Universitare de Doctorat

Str.Tache Ionescu nr.11, etaj 1, camera 8106. 
Telefon: 319 19 00 / int. 603 
Telefon: 021 312 55 84
Telefon: 0372.713.954

Email: doctorat@ase.ro