FINANȚE

Tags: finante

Raport autoevaluare domeniu de doctorat

Raport autoevaluare scoala doctorala

Consiliul Școlii Doctorale - Finanțe

1. Prof.univ.dr. VINTILĂ Georgeta Director
2. Prof.univ.dr. BREZEANU Petre Membru
3. ACAD. ALBU Lucian Liviu Membru
4. Dr.Ec. SIMION Ionuț Membru
5. Şerban Daniela Reprezentantul studenţilor doctoranzi

Membrii Școlii Doctorale

Nr. crt.NumeEmail
1. Anghelache Gabriela anghelache@cnvmr.ro
2. Armeanu Dan darmeanu@yahoo.com
3. Badea Dumitru dgbadea@gmail.com
4. Braşoveanu Iulian Viorel viorel_brasoveanu@yahoo.com
5. Brezeanu Petre brezeanupetre@yahoo.com
6. Dănilă Nicolae nicolae.danila@bnro.ro
7. Dedu Vasile vdedu03@yahoo.com
8. Dragotă Victor victor.dragota@fin.ase.ro
9. Dragota Ingrid Mihaela mihaela.dragota@fin.ase.ro 
10. Dumitru Ionut dumitruionut@yahoo.com
11. Dumitrescu Dalina dalina@asebuss.ro
12. Georgescu Florin floringeorgescu@bnro.ro
13. Ilie Vasile vasile.ilie@fin.ase.ro
14. Moinescu Bogdan - Gabriel  bogdan.moinescu@fin.ase.ro
15. Necula Ciprian cipnec@yahoo.com
16. Negrea Bogdan Cristian negrea@univ-paris1.fr
17. Stancu Ion finstancu@yahoo.com
18. Vintilă Georgeta vintilageorgeta@yahoo.fr
19. Mitrică Eugen nelu.mitrica@fin.ase.ro
20. Gherghina Stefan Cristian stefan.gherghina@fin.ase.ro

Program audienţe: Director Şcoala Doctorală Finanţe

Luni: orele 16,30 - 18,00

Sala 3102, Clădirea Mihail Moxa

Str Mihail Moxa, Nr 5-7

Cu programare prin email la :  georgeta.vintila@fin.ase.ro

Telefon: 021 3191900 , int 272

Despre Școala Doctorală Finanţe

Doctoratul, ca formă superioară a studiilor universitare în domeniul finanţelor, a constituit o preocupare continuă pe parcursul celor peste 100 de ani de existenţa ai Academiei de Studii Economice şi a celor aproape 70 de ani de la crearea specializării de finanţe ca facultate distinctă în cadrul Academiei de Studii Economice. De-a lungul existenţei Academiei de Studii Economice, s-a remarcat preocuparea pentru selectarea unor teme, constituind subiect al tezelor de doctorat, care se încadrau, cu deosebire, in sfera finanţelor, abordând probleme de mare actualitate privind finanţele publice, finanţele corporative, fiscalitatea, moneda si creditul, asigurările, relaţiile valutare, bursa în perioada interbelică si, mai nou, piaţa de capital. În acest context, trebuie arătat că, în perioada1921-1948, au fost susţinute numeroase teze de doctorat axate pe probleme financiar-bancare, iar calitatea de conducător de doctorat în domeniul ştiinţei financiar-bancare, de credit, asigurări, mai ales în perioada interbelică, a fost deţinută de somităţi în domeniu, precum: prof. dr. Ion N. Angelescu, acad. prof. dr. Ion Răducanu, acad. prof. dr. Victor Slăvescu. În perioada care a urmat pâna in decembrie 1989, în cadrul fostei Facultăţi de Finanţe, s-au conturat trei specializări de doctorat, respectiv: Finanţe-Asigurări, Monedă, Credit, Circulaţie banească şi Relaţii valutare. Facultatea de Finanţe, Asigurări, Bănci şi Burse de Valori, a cărei existenţă de sine-stătătoare în cadrul facultăţilor din A. S. E. datează din anul universitar 1992 - 1993, organizează doctorat in domeniul Finanţe, reunind conducători de doctorat de la cele două departamente ale facultăţii, respectiv Departamentul de Finanţe şi Departamentul de Monedă şi Bănci. Ca promotor al conceptului de Şcoală Doctorală, Facultatea de Finanţe, Asigurări, Bănci şi Burse de Valori, a obţinut in anul 1994, din partea Comisiei Europene, acreditarea propriei sale Şcoli Doctorale, drept Centru European de Excelenţă. Această atestare a fost dobândită în urma unei competiţii internaţionale, în cadrul căreia Programul DOFIN (Şcoala Doctorală de Finanţe-Bănci), iniţiat în parteneriat cu Universitatea Reading din Marea Britanie-ICMA Center si Universitatea ERASMUS din Olanda a fost selectat ca fiind în măsura să realizeze cercetări şi studii pe baza analizei calitativ-cantitative a fenomenelor financiare. Şcoala Doctorală de Finante-Bănci a fost coordonată de profesorul universitar dr. Moisa Altar, de la Catedra de Monedă a facultătii. Mulţi dintre doctoranzii care şi-au susţinut tezele în cadrul Şcolii Doctorale de Finanţe-Bănci sunt astăzi personalităţi în domeniul finanţelor în ţară, în străinătate, la universităţi de prestigiu, la organisme europene şi internaţionale, în cadrul unor companii multinaţionale, fiind recunoscuţi, în economia reală, drept specialişti de renume.

Contact

Academia de Studii Economice din Bucuresti
Consiliul pentru Studiile Universitare de Doctorat

Str.Tache Ionescu nr.11, etaj 1, camera 8106. 
Telefon: 319 19 00 / int. 603 
Telefon: 021 312 55 84
Telefon: 0372.713.954

Email: doctorat@ase.ro