Scoala doctorala din Academia de Studii Economice din Bucuresti

Academia de Studii Economice (ASE) din București face parte din grup celor 12 universități de cercetare avansată și educație din România.
In prezent, ASE are dreptul să organizeze programe de doctorat în două ramuri de știință și zece domenii de studii doctorale in Ştiinţe economice și Ştiinţe juridice:

 1. Administrarea Afacerilor
 2. Cibernetică și Statistică
 3. Contabilitate
 4. Economie (cu două Școli doctorale)
 5. Economiei si Afaceri Internaționale
 1. Finanțe
 2. Informatică Economică
 3. Management
 4. Marketing
 5. Drept 

Cele 11 Școli doctorale din cadrul ASE sunt organizate la nivelul facultăților din cadrul universității. Activitatea de doctorat din cadrul ASE este condusă de Consiliul pentru Studiile Universitare de Doctorat (CSUD). Consiliul este format din profesori si studenti doctoranzi din cadrul ASE, precum si profesori de la alte universitati din tara si strainatate.
Activitatea școlilor doctorale este organizata astfel încât să asigure respectarea următoarelor principii:

 • principiul transparenței;
 • principiul responsabilizării;
 • principiul evaluării cantitative a activității școlilor doctorale și a membrilor săi;
 • dezvoltarea cercetărilor interdisciplinare care să permită obținerea unor lucrări științifice de înaltă ținută profesională;
 • respectarea cerințelor de etică și deontologie profesională;
 • internaționalizarea activităților școlii doctorale.

Pentru perioada imediat următoare în domeniul studiilor doctorale sunt propuse următoarele obiective strategice:

 • dezvoltarea școlilor doctorale în jurul unor poli de cercetare interdisciplinară de excelență;
 • creșterea vizibilității internaționale a școlilor doctorale din ASE;
 • crearea unui cadru favorabil atragerii de noi surse de finanțare a activităților desfășurate de școlile doctorale din universitate.