CONSILIUL PENTRU STUDIILE UNIVERSITARE DE DOCTORAT (CSUD)

 

Academia de Studii Economice din Bucuresti a primit dreptul de a conduce doctorate si de a acorda titlul de doctor în stiinte economice în anul 1921.

În prezent, ASE organizeaza urmatoarele 10 programe de doctorat, în domeniile fundamentale stiinte economice si Drept:

 

1. Administrarea afacerilor

2. Cibernetica si statistica

3. Contabilitate

4. Economie

5. Economie si afaceri internationale

6. Finante

7. Informatica economica

8. Management

9. Marketing

10. Drept

Despre Academia de Studii Economice din Bucuresti

Academia de Studii Economice din Bucuresti www.ase.ro este cea mai prestigioasa institutie de învatamânt superior din România în domeniul Economie, Administrarea Afacerilor si Administratie Publica. Înfiintata prin Decret regal în 6 aprilie 1913, universitatea noastra a format numeroase generatii de absolventi ce au devenit personalitati marcante în domeniul lor de activitate.

 

În ASE sunt implementate urmatoarele principii în atingerea dezvoltarii profesionale si a obiectivelor cercetarii stiintifice: autonomie si libertate universitara, educatie contrata pe student, respect pentru statutul de cadru didactic ca formatori si educatori, responsabilitate publica, asigurarea calitatii. În urma evaluarii nationale, ASE a fost inclusa în categoria Universitatilor de Cercetare Avansata si Educatie. Universitatea a fost confirmata ca lider na?ional în domeniul studiilor de business, conform celor mai recente rezultate furnizate de U-Multirank – clasamentul international al universitatilor din UE http://www.ase.ro/index_en.asp.

   

Academia de Studii Economice din Bucuresti este recunoscuta si pentru setul diversificat de specializari în domeniul de Economie si Business, cu 12 facultati, 22 de departamente si 22.684 studenti din România si alte tari, oferind o experienta de învatare unica prin cel mai mare numar al programelor de licenta si masterat în domeniul Economie, Administrarea Afacerilor si Administratie Publica.  Performanta în mediul economico-social, cooperarea si vizibilitatea internationala, noutatea stiintifica si multi-disciplinaritatea definesc mediul cercetarii în ASE http://dmci.ase.ro/.

Universitatea are 22 de centre de cercetare http://dmci.ase.ro/centre-cercetare având ca principale obiective: consacrarea ASE ca universitate de educatie si cercetare stiintifica, cresterea componentei internationale a cercetarii stiintifice, exploatarea rezultatelor cercetarii stiintifice prin publicarea în jurnale recunoscute la nivel national si international si asigurarea balantei între cercetare fundamentala si cercetare aplicativa.

Apartenenta si afilierea la asociatii si retele internationale din Europa de Est si din Regiunea Marii Negre: AUF – Agence Universitaire de la Francophonie, CONFRECO – Conférence des Recteurs des universities membres de l'AUF en Europe Centrale et Orientale, ERA – European Retail Academy,  EUA - European University Association, EUNIS – European University Information Systems, HERMES - Higher Education and Research in Management of European Universities, IAAER - International Association for Accounting Education and Research, RESER – European Association for Research on Services, Visegrad University Association. Universitatea are 93 de acorduri ERASMUS bilaterale cu universitati din Austria, Belgia, Franta, Germania, Grecia, Italia, Letonia, Lituania, Norvegia http://international.ase.ro/about-us.

Despre programele de doctorat

Academia de Studii Economice din Bucuresti a primit dreptul de a conduce doctorate si, implicit, de a acorda titlul de doctor în stiinte economice în anul 1921. Începând cu anul 1995 Consiliului National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare – CNADCU http://www.cnatdcu.ro/ acrediteaza universitatile pentru a conduce doctorate în anumite ramuri si specializari de stiinta.

În anul 1997 ASE a fost acreditata ca Institu?ie Organizatoare de Doctorat (IOD), prin Ordin al Ministrului Educa?iei Na?ionale, pentru 7 programe de doctorat,  în domeniile fundamentale Stiinte economice si Drept: Cibernetica si statistica economica, Contabilitate, Economie, Finante, Management, Marketing, Relatii economice internationale, Drept. În anul 2011, ASE este reacreditata ca Institutie Organizatoare de Studii Universitare de Doctorat - IOSUD pentru 10 programe de doctorat, în domeniile fundamentale Stiinte economice si Drept http://doctorat.ase.ro/:

1. Administrarea afacerilor

2. Cibernetica si statistica

3. Contabilitate

4. Economie

5. Economie si afaceri interna?ionale

6. Finante

7. Informatica economica

8. Management

9. Marketing

10.Drept

   

Activitatea scolilor doctorale este organizata astfel încât sa asigure respectarea urmatoarelor principii:

  • principiul transparentei;
  • principiul responsabilizarii;
  • principiul evaluarii cantitative a activitatii scolilor doctorale si a membrilor sai;
  • dezvoltarea cercetarilor interdisciplinare care sa permita obtinerea unor lucrari stiintifice de înalta tinuta profesionala;
  • respectarea cerintelor de etica si deontologie profesionala;
  • internationalizarea activitatilor scolii doctorale

Pentru perioada imediat urmatoare în domeniul studiilor doctorale sunt propuse urmatoarele obiective strategice:

  • dezvoltarea scolilor doctorale în jurul unor poli de cercetare interdisciplinara de excelenta;
  • cresterea vizibilitatii internationale a scolilor doctorale din ASE;
  • crearea unui cadru favorabil atragerii de noi surse de finantare a activitatilor desfasurate de scolile doctorale din universitate.

În prezent, cele 10 programe de doctorat sunt gestionate de 11 scoli doctorale organizate la nivelul facultatilor din cadrul universitatii. Activitatea de doctorat din cadrul scolilor doctorale este coordonata de catre Consiliul pentru Studiile Universitare de Doctorat (CSUD) http://doctorat.ase.ro. Studiile universitare de doctorat se desfasoara la forma de învatamânt cu frecventa si cu frecventa redusa, în limba româna sau într-o limba de circulatie internationala (engleza, germana, franceza).

 

Scolile doctorale se remarca printr-o oferta de teme de cercetare doctorala diversificata si dinamica, definite pe baza obiectivelor proiectului de  cercetare al fiecarui doctoranzd din România, dar si din alte tari (Germania, SUA, Marea Britanie, Elvetia, Irak, Iran, Turcia, Tunisia, Egipt etc.), în conexiune cu cele mai recente abordari în domeniu si cu exigentele generate de evolutia  economiei globale.

 

Membrii Consiliului pentru Studiile Universitare de Doctorat (CSUD) din cadrul Academiei de Studii Economice

1. Prof.univ.dr. Mihai Daniel Roman (Director CSUD) 

mihai.roman@ase.ro

2. Prof.univ.dr. Gheorghe Zaman (Academia Româna) 

gheorghezaman@ien.ro

3. Prof.univ.dr. Ionut Simion (PWC)

ionut.simion@ro.pwc.com

4. Prof.univ.dr. Valentin Cojanu 

sw.economics@yahoo.com

5. Prof.univ.dr. Nadia Ciocoiu 

nadia.ciocoiu@man.ase.ro

6. Prof.univ.dr. Martha Cristina Suciu 

christina.suciu@economie.ase.ro

7. Prof.univ.dr. Madalina Dumitru 

madalina.dumitru@cig.ase.ro

8. Prof.univ.dr. Daniela Luminita Constantin 

danielaconstantin@ase.ro

9. Prof.univ.dr. Emilia Titan

emilia.titan@csie.ase.ro

10. Prof.univ.dr. Marieta Olaru 

olaru.marieta@gmail.com

11. Prof.univ.dr. Ion Smeureanu 

smeurean@ase.ro

12. Prof.univ.dr. Carmen Balan 

carmen.balan@mk.ase.ro

13. Prof.univ.dr. Georgeta Vintila 

vintilageorgeta@yahoo.fr

14. Std. Doctorand Chivu Raluca Georgiana

   raluca.chivu94@yahoo.com

15. Std. Doctorand Gafita Valentina Georgiana

valentina.gafita@yahoo.ro

16. Std. Doctorand Minciu Mihaela

 mminciuu@yahoo.com

17. Std. Doctorand Stoian Carmen Alexandra

 carmen.a.stoian@gmail.com 

 

Directorii Scolilor Doctorale

Prof.univ.dr.Vasiliu Cristinel

cristi_vasiliu@yahoo.com

Scoala Doctorala Administrarea Afacerilor

Prof. Univ. Dr. Emilia TitAN

emilia.titan@csie.ase.ro

Scoala Doctorala Cibernetica si Statistica 

Prof. Univ. Dr. Chirata CARAIANI

chirata.caraiani@cig.ase.ro

Scoala Doctorala Contabilitate

Prof. Univ. Dr. Mirela Ionela ACELEANU

mirela.aceleanu@economie.ase.ro

Scoala Doctorala Economie I

Prof.univ.dr.Marcu NICU

marcu.nicu@yahoo.com

Scoala Doctorala Economie II

Prof.univ.dr.Cojanu Valentin

sw.economics@yahoo.com

Scoala Doctorala Economie si Afaceri Internationale

Prof.univ.dr.Vintila Georgeta

vintilageorgeta@yahoo.fr

Scoala Doctorala Finante

Prof. Univ. Dr. Paul POCATILU

ppaul@ase.ro

Scoala Doctorala Informatica Economica

Prof. Univ. Dr. Nadia CIOCOIU

nadia.ciocoiu@man.ase.ro

Scoala Doctorala Management

Prof Univ Dr Razvan ZAHARIA

razvan.zaharia@gmail.com

Scoala Doctorala Marketing

Prof. Univ. Dr. Mihai BADESCU

badescu.vmihai@gmail.com

Scoala Doctorala Drept

 

 

Activitatea scolii doctorale este organizata având la baza principiul transparentei, principiul dezvoltarii cercetarilor interdisciplinare si principiul internationalizarii activitatilor scolii doctorale.

Resurse electronice

Pe parcursul studiilor doctorale, documentarea este esentiala si înainte de a te documenta pentru teza ta, trebuie sa stii unde sa cauti. ASE îti ofera acces prin Biblioteca centrala acces la urmatoarele baze de date stiintifice: ProQuest, SprigweLink, Emerald, JStor, Science Direct, INS (Baza de date TEMPO), Thomson Reuters Eikon la care se adauga si alte baze de date disponibile prin proiectul ANELIS PLUS. Mai mult detalii poti afla la http://www.biblioteca.ase.ro/ sectiunea Resurse.

Programe Posdru

Academia de Studii Economice a câstigat, în calitate de beneficiar, 2 proiecte cu finantare europeana nerambursabila prin programul POSDRU, proiecte care au drept obiectiv general "cresterea atractivitatii si motivatiei carierei de cercetare pentru doctoranzi si îmbunata?irea formarii viitorilor cercetatori în cadrul ciclului de studii universitare de doctorat".Mai multe informatii gasiti aici.

La ce evenimente participa studentii nostri doctoranzi?

Detalii despre conferinte si seminarii stiintifice doctorale