CONSILIUL PENTRU STUDIILE UNIVERSITARE DE DOCTORAT (CSUD)

 

Site-ul CSUD a avut de suferit ca urmare a atacului cibernetic asupra serverelor Academiei de Studii Economice. Lucram la restaurarea informatiilor de pe site.

Academia de Studii Economice din București a primit dreptul de a conduce doctorate si de a acorda titlul de doctor în științe economice în anul 1921.

În prezent, ASE organizează următoarele 10 programe de doctorat, în domeniile fundamentale Științe economice și Drept:

 

1. Administrarea afacerilor

2. Cibernetică și statistică

3. Contabilitate

4. Economie

5. Economie și afaceri internaționale

6. Finanțe

7. Informatică economică

8. Management

9. Marketing

10. Drept

Despre Academia de Studii Economice din București

Academia de Studii Economice din București www.ase.ro este cea mai prestigioasă instituție de învățământ superior din România în domeniul Economie, Administrarea Afacerilor și Administrație Publică. Înființată prin Decret regal în 6 aprilie 1913, universitatea noastră a format numeroase generații de absolvenți ce au devenit personalități marcante în domeniul lor de activitate.

 

În ASE sunt implementate următoarele principii în atingerea dezvoltării profesionale și a obiectivelor cercetării științifice: autonomie și libertate universitară, educație contrată pe student, respect pentru statutul de cadru didactic ca formatori și educatori, responsabilitate publică, asigurarea calității. În urma evaluării naționale, ASE a fost inclusă în categoria Universităților de Cercetare Avansată și Educație. Universitatea a fost confirmată ca lider național în domeniul studiilor de business, conform celor mai recente rezultate furnizate de U-Multirank – clasamentul internațional al universităților din UE http://www.ase.ro/index_en.asp.

   

Academia de Studii Economice din București este recunoscută și pentru setul diversificat de specializări în domeniul de Economie și Business, cu 12 facultăți, 22 de departamente și 22.684 studenți din România și alte țări, oferind o experiență de învățare unică prin cel mai mare număr al programelor de licență și masterat în domeniul Economie, Administrarea Afacerilor și Administrație Publică.  Performanța în mediul economico-social, cooperarea și vizibilitatea internațională, noutatea științifică și multi-disciplinaritatea definesc mediul cercetării în ASE http://dmci.ase.ro/.

Universitatea are 22 de centre de cercetare http://dmci.ase.ro/centre-cercetare având ca principale obiective: consacrarea ASE ca universitate de educație și cercetare științifică, creșterea componentei internaționale a cercetării științifice, exploatarea rezultatelor cercetării științifice prin publicarea în jurnale recunoscute la nivel național și internațional și asigurarea balanței între cercetare fundamentală și cercetare aplicativă.

Apartenența și afilierea la asociații și rețele internaționale din Europa de Est și din Regiunea Mării Negre: AUF – Agence Universitaire de la Francophonie, CONFRECO – Conférence des Recteurs des universities membres de l'AUF en Europe Centrale et Orientale, ERA – European Retail Academy,  EUA - European University Association, EUNIS – European University Information Systems, HERMES - Higher Education and Research in Management of European Universities, IAAER - International Association for Accounting Education and Research, RESER – European Association for Research on Services, Visegrad University Association. Universitatea are 93 de acorduri ERASMUS bilaterale cu universități din Austria, Belgia, Franța, Germania, Grecia, Italia, Letonia, Lituania, Norvegia http://international.ase.ro/about-us.

Despre programele de doctorat

Academia de Studii Economice din București a primit dreptul de a conduce doctorate și, implicit, de a acorda titlul de doctor în științe economice în anul 1921. Începând cu anul 1995 Consiliului National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare – CNADCU http://www.cnatdcu.ro/ acreditează universitățile pentru a conduce doctorate în anumite ramuri și specializări de știință.

În anul 1997 ASE a fost acreditată ca Instituție Organizatoare de Doctorat (IOD), prin Ordin al Ministrului Educației Naționale, pentru 7 programe de doctorat,  în domeniile fundamentale Științe economice și Drept: Cibernetică și statistică economică, Contabilitate, Economie, Finanțe, Management, Marketing, Relații economice internaționale, Drept. În anul 2011, ASE este reacreditată ca Instituție Organizatoare de Studii Universitare de Doctorat - IOSUD pentru 10 programe de doctorat, în domeniile fundamentale Științe economice și Drept http://doctorat.ase.ro/:

1. Administrarea afacerilor

2. Cibernetică și statistică

3. Contabilitate

4. Economie

5. Economie și afaceri internaționale

6. Finanțe

7. Informatică economică

8. Management

9. Marketing

10.Drept

   

Activitatea școlilor doctorale este organizata astfel încât să asigure respectarea următoarelor principii:

  • principiul transparenței;
  • principiul responsabilizării;
  • principiul evaluării cantitative a activității școlilor doctorale și a membrilor săi;
  • dezvoltarea cercetărilor interdisciplinare care să permită obținerea unor lucrări științifice de înaltă ținută profesională;
  • respectarea cerințelor de etică și deontologie profesională;
  • internaționalizarea activităților școlii doctorale

Pentru perioada imediat următoare în domeniul studiilor doctorale sunt propuse următoarele obiective strategice:

  • dezvoltarea școlilor doctorale în jurul unor poli de cercetare interdisciplinară de excelență;
  • creșterea vizibilității internaționale a școlilor doctorale din ASE;
  • crearea unui cadru favorabil atragerii de noi surse de finanțare a activităților desfășurate de școlile doctorale din universitate.

În prezent, cele 10 programe de doctorat sunt gestionate de 11 școli doctorale organizate la nivelul facultăților din cadrul universității, numărul total al conducătorilor de doctorat fiind de 173. Activitatea de doctorat din cadrul școlilor doctorale este coordonată de către Consiliul pentru Studiile Universitare de Doctorat (CSUD) http://doctorat.ase.ro. Studiile universitare de doctorat se desfășoară la forma de învățământ cu frecvență și cu frecvență redusă, în limba română sau într-o limbă de circulație internațională (engleză, germană, franceză).

 

Școlile doctorale se remarcă printr-o ofertă de teme de cercetare doctorală diversificată și dinamică, definite pe baza obiectivelor proiectului de  cercetare al fiecăruia dintre cei 939 de  studenți – doctoranzi din România, dar și din alte țări (Germania, SUA, Marea Britanie, Irak, Iran, Turcia, Tunisia etc.), în conexiune cu cele mai recente abordări în domeniu și cu exigențele generate de evoluția  economiei globale.

 

Membrii Consiliului pentru Studiile Universitare de Doctorat (CSUD) din cadrul Academiei de Studii Economice

1. Prof.univ.dr. Mirela Aceleanu (Director CSUD) 

mirela.aceleanu@economie.ase.ro

2. Prof.univ.dr. Gheorghe Zaman (Academia Română) 

gheorghezaman@ien.ro

3. Prof.univ.dr. Ionut Simion (PWC)

ionut.simion@ro.pwc.com

4. Prof.univ.dr. Valentin Cojanu 

sw.economics@yahoo.com

5. Prof.univ.dr. Nadia Ciocoiu 

nadia.ciocoiu@man.ase.ro

6. Prof.univ.dr. Martha Cristina Suciu 

christina.suciu@economie.ase.ro

7. Prof.univ.dr. Mădălina Dumitru 

madalina.dumitru@cig.ase.ro

8. Prof.univ.dr. Daniela Luminița Constantin 

danielaconstantin@ase.ro

9. Prof.univ.dr. Gheorghe Ruxanda 

gheorghe.ruxanda@csie.ase.ro

10. Prof.univ.dr. Marieta Olaru 

olaru.marieta@gmail.com

11. Prof.univ.dr. Ion Smeureanu 

smeurean@ase.ro

12. Prof.univ.dr. Carmen Bălan 

carmen.balan@mk.ase.ro

13. Prof.univ.dr. Georgeta Vintilă 

vintilageorgeta@yahoo.fr

14. Std. Doctorand Chivu Raluca Georgiana

   raluca.chivu94@yahoo.com

15. Std. Doctorand Gafiţa Valentina Georgiana

valentina.gafita@yahoo.ro

16. Std. Doctorand Minciu Mihaela

 mminciuu@yahoo.com

17. Std. Doctorand Stoian Carmen Alexandra

 carmen.a.stoian@gmail.com 

 

Directorii Școlilor Doctorale

Prof.univ.dr.Vasiliu Cristinel

cristi_vasiliu@yahoo.com

Scoala Doctorala Administrarea Afacerilor

Prof. Univ. Dr. Emilia ȚIȚAN

emilia.titan@csie.ase.ro

Scoala Doctorala Cibernetică şi Statistică 

Prof. Univ. Dr. Chirata CARAIANI

chirata.caraiani@cig.ase.ro

Scoala Doctorala Contabilitate

Prof. Univ. Dr. Mirela Ionela ACELEANU

mirela.aceleanu@economie.ase.ro

Scoala Doctorala Economie I

Prof.univ.dr.Marcu NICU

marcu.nicu@yahoo.com

Scoala Doctorala Economie II

Prof.univ.dr.Cojanu Valentin

sw.economics@yahoo.com

Scoala Doctorala Economie şi Afaceri Internaţionale

Prof.univ.dr.Vintila Georgeta

vintilageorgeta@yahoo.fr

Scoala Doctorala Finanţe

Prof. Univ. Dr. Paul POCATILU

ppaul@ase.ro

Scoala Doctorala Informatica Economica

Prof. Univ. Dr. Nadia CIOCOIU

nadia.ciocoiu@man.ase.ro

Scoala Doctorala Management

Prof Univ Dr Răzvan ZAHARIA

razvan.zaharia@gmail.com

Scoala Doctorala Marketing

Prof. Univ. Dr. Mihai BADESCU

badescu.vmihai@gmail.com

Scoala Doctorala Drept

 

 

Activitatea școlii doctorale este organizată având la bază principiul transparenţei, principiul dezvoltării cercetărilor interdisciplinare şi principiul internaționalizării activităților școlii doctorale.

Resurse electronice

Pe parcursul studiilor doctorale, documentarea este esențială și înainte de a te documenta pentru teza ta, trebuie să știi unde să cauți. ASE îți oferă acces prin Biblioteca centrală acces la următoarele baze de date științifice: ProQuest, SprigweLink, Emerald, JStor, Science Direct, INS (Baza de date TEMPO), Thomson Reuters Eikon la care se adaugă și alte baze de date disponibile prin proiectul ANELIS PLUS. Mai mult detalii poți afla la http://www.biblioteca.ase.ro/ secțiunea Resurse.

Programe Posdru

Academia de Studii Economice a câștigat, în calitate de beneficiar, 2 proiecte cu finanțare europeana nerambursabila prin programul POSDRU, proiecte care au drept obiectiv general "creșterea atractivității și motivației carierei de cercetare pentru doctoranzi și îmbunătățirea formarii viitorilor cercetători în cadrul ciclului de studii universitare de doctorat".Mai multe informatii gasiti aici.

La ce evenimente participă studenții noștri doctoranzi?

Detalii despre conferinţe şi seminarii ştiinţifice doctorale