Call for papers – Revista de Studii Financiare nr. 16/2024

Bordul Editorial al Revistei de Studii Financiare, publicată de Institutul de Studii Financiare, are plăcerea să anunțe deschiderea apelului pentru articolele ce urmează a fi publicate în numărul 16 al revistei, care urmează să apară în luna mai 2024. Revista este, în prezent, indexată în baze de date precum Google Scholar,RePEc,  Erih PLUS, CEEOL, DOAJ.

Autorii sunt invitați să transmită lucrări în limba engleză, într-unul din următoarele domenii:

• asigurări, piața de capital, pensii private, domeniul bancar;

• guvernanță corporativă;

• contabilitate și audit;

• management general și marketing;

• managementul riscurilor financiare și operaționale;

• managementul fenomenelor sistemice asupra sistemului financiar;

• managementul crizelor asupra sistemului financiar;

• comportamentul consumatorului de servicii financiare;

• alte arii de cercetare în domeniul financiar.

Pentru selecție, articolele propuse trebuie să respecte cerințele de tehnoredactare, să fie trimise în limba engleză și să fie acceptate spre publicare de către comitetul științific al revistei.

Lucrările transmise spre publicare în Revista de Studii Financiare trebuie să prezinte cercetări originale care nu au mai fost publicate sau trimise spre publicare către o altă publicație.

Toate lucrările vor fi transmise electronic, prin e-mail la adresa raluca.ladaru@isf.ro, până la 15 martie 2024.

Template ENG