Arhivă Legislație

Regulamentul instituțional privind organizarea și desfășurarea studiilor universitare de doctorat, aplicabil începând cu anul universitar 2019-2020

Regulamentul instituțional privind organizarea și desfășurarea studiilor universitare de doctorat, aplicabil începând cu anul universitar 2018-2019

Metodologia privind organizarea și desfășurarea admiterii la studiile universitare de doctorat, anul universitar 2018-2019 

Metodologie privind cazarea in caminele studentesti în anul universitar 2017/2018 

Metodologia privind acordarea burselor și a altor forme de sprijin social pentru studenții de la învățământul cu frecvență în anul universitar 2018 – 2019

Cuantumul burselor acordate studenților pentru semestrul I al anului universitar 2018-2019

Metodologia privind cazarea studenților în căminele Academiei de Studii Economice din București, în anul universitar 2018-2019

Graficul activităților pentru anul universitar 2017-2018 la programele de studii universitare de doctorat, organizate la formele de învățământ cu frecvență și cu frecvență redusă

Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 6560 / 2012 privind aprobarea standardelor minimale necesare si obligatorii pentru conferirea titlurilor din invatamantul superior si a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare, cu modificarile ulterioare 

Hotărâre Nr. 681 din 29 iunie 2011 privind aprobarea Codului studiilor universitare de doctorat

Ordinul Nr. 3482 din 24 martie 2016 (OMENCȘ Nr. 3482/2016) privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare  

Ordinul Nr. 3121 din 27 ianuarie 2015 (OMECȘ Nr. 3121/2015) privind organizarea și desfășurarea procesului de obținere a atestatului de abilitare

Ordinul nr. 5691 din 13 octombrie 2011 (OMENCȘ Nr. 5691/2011) privind aprobarea Regulamentului de funcţionare a Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare în vederea evaluării tezelor de abilitare şi a modelului Cererii-tip pentru susţinerea tezei de abilitare

LEGEA 288/2004 privind organizarea studiilor universitare